ERASMUS +

W dniach 7 – 15 marca 2022, Fundacja Aktywni w Europie zorganizowała międzynarodowy projekt – „Start today, not tomorrow”. Przedsięwzięcie było dofinansowane w ramach programu Erasmus +. W międzynarodowej wymianie młodzieży wzięli udział przedstawiciele Fundacji Aktywni w Europie, VsI Inovaciju biuras z Litwy oraz grupy nieformalnej Dogunun Gunesi Genclik Grubu z Turcji. Spotkanie odbyło się w Wiśle i uczestniczyło w nim w sumie 36 osób. Każda grupa narodowa składała się z 10 uczestników i 2 liderów.

Projekt miał na celu wspieranie i stymulowanie rozwoju przedsiębiorczości oraz kreatywności wśród młodych ludzi.

Na początku wymiany młodzieży “Start today, not tomorrow” zostały przeprowadzone gry z imionami i aktywności integracyjne, które pozwoliły na przełamanie lodów, nieśmiałości w komunikowaniu się w języku angielskim czy lepsze zapoznanie się ze sobą. Uczestnicy wzięli również udział w aktywnościach, mających na celu integrację, zbudowanie zgranego i zintegrowanego zespołu, a także pozytywnej atmosfery, sprzyjającej efektywnej pracy. Dzięki nim młodzież miała możliwość nie tylko wymienić się swoimi doświadczeniami, ale również wzmocnić współpracę wewnątrz międzynarodowej grupy.

Podczas zajęć, poświęconych głównej tematyce projektu, młodzi ludzie:

– dyskutowali o tym, kim tak naprawdę jest osoba przedsiębiorcza i jakie powinna mieć cechy;

– poszerzyli wiedzę na temat modeli biznesowych, tworzenia biznesplanu i budowania wizerunku firmy;

– zapoznali się z formalnościami, związanymi z zakładaniem własnej działalności i prowadzeniem swojej firmy;

– dyskutowali o plusach i minusach pracy na etacie oraz prowadzenia własnej działalności gospodarczej;

– poszerzyli wiedzę na temat możliwości rozwoju i zdobywania kompetencji poprzez wolontariat; zapoznali się z Europejskim Korpusem Solidarności, a także pracowali nad pomysłami działań wolontariackich, które chcieliby podjąć w swoich lokalnych społecznościach;

– dokonali oceny swoich mocnych i słabych stron, oceni również wynikające z tego szanse i zagrożenia na rynku pracy;

– dyskutowali na temat równości kobiet i mężczyzn na rynku pracy w Unii Europejskiej;

Dzięki międzynarodowemu przedsięwzięciu, uczestnicy poszerzyli kluczowe kompetencje, dzięki którym stali się bardziej przedsiębiorczy, asertywni oraz świadomi własnych sił i możliwości. Poszerzyli również wiedzę, która zaowocuje większymi szansami na rynku pracy, pomoże im realnie myśleć o założeniu własnej działalności, a zdobyte doświadczenie pozwoli im dalej kontynuować ich samorozwój i karierę zawodową w niedalekiej przyszłości.

W trakcie wymiany młodzieży, uczestnicy pracowali nad stworzeniem scenariusza lekcji o przedsiębiorczości, którą następnie przeprowadzili online ze swoimi rówieśnikami; filmu/spotu, promującego przedsiębiorczość wśród młodych ludzi; a także edukacyjnej gry planszowej o tematyce przedsiębiorczości.

Tradycyjnym punktem wymiany młodzieży były wieczory narodowe, przygotowane przez uczestników międzynarodowego spotkania. Każdy zespół zaprezentował swój kraj, tradycje i zwyczaje w sposób kreatywny i interesujący. Dzięki wieczorom narodowym, uczestnicy wymiany młodzieży pogłębili swoją wiedzę na temat obcych kultur, poszerzyli swoje horyzonty oraz stali się bardziej otwarci i tolerancyjni.

Projekt został zrealizowany w języku angielskim z wykorzystaniem metod edukacji pozaformalnej takich, jak: gry i zabawy integracyjne, zajęcia tematyczne, zajęcia kreatywne, spotkania z ekspertami, dyskusje, wymiana doświadczeń, spotkania online, ewaluacje, refleksje, wieczory narodowe itd.

Przedsięwzięcie pokazało uczestnikom różne twarze przedsiębiorczych osób, które mogą realizować swoje marzenia w biznesie, wolontariacie lub jako aktywni obywatele. Inicjatywa była doskonałą okazją do uczenia się od innych, zdobycia praktycznej wiedzy, wzmocnienia świadomości młodych ludzi i zmotywowania ich do dalszych działań, takich jak tworzenie własnej firmy.  Projekt “Start today, not tomorrow” miał nie tylko wymiar edukacyjny, ale pozwolił również na nawiązanie wielu nowych, międzynarodowych znajomości. Dla niektórych osób było to pierwsze doświadczenie pracy w międzynarodowym zespole.