świnia

W stowarzyszeniu rejestrowym najwyższą władzą jest walne zebranie członków. Tworzą je wszyscy członkowie stowarzyszenia. Kompetencje walnego są zapisane w statucie.

Czy jednym z zadań walnego jest zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego? Przypominamy, kto zatwierdza sprawozdania finansowe w organizacjach pozarządowych. Przeczytaj więcej