Sprawozdanie długopis lupa

Sprawozdanie finansowe musi złożyć każda organizacja pozarządowa, nawet taka, w której niewiele się dzieje. Obowiązek ten dotyczy nawet takich podmiotów, jak stowarzyszenia zwykłe i koła gospodyń wiejskich. Wyjątkiem są NGO-sy, które w odpowiednim momencie wybrały księgowość podatkową nazwaną uproszczoną ewidencją przychodów i kosztów. Sprawozdania sporządzamy, podpisujemy i wysyłamy elektronicznie. Ogarnięcie elektronicznej procedury to dla wielu organizacji podstawowy problem. Podobnie jest w przypadku wysyłania deklaracji CIT-8 – obowiązku dotyczącego wszystkich NGO-sów bez wyjątków.

Jak będzie w tym roku i jakie zmiany są prawdopodobne?

Sprawozdania finansowe – projekt nowelizacji, terminy, zmiany