Zachęcamy do zapoznania się z prezentacją założeń V wersji projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ze szczególnym uzwględnieniem wsparcia w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Prezentacja została umieszczona na tablicy na stronie www.ngo.slaskie.pl pod adresem:
http://ngo.slaskie.pl/index.php/grupa=10kart=0art=1400132644