Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych (OCWIP) wraz z Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS, Regionalnym Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych (RCWIP) Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS , oraz Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego i Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego serdecznie zapraszają przedstawicieli/lki Rad Działalności Pożytku Publicznego oraz Rad Seniorów i innych ciał opiniodawczo-doradczych z województw: dolnośląskiego, śląskiego, łódzkiego i opolskiego do udziału w spotkaniu pn.:„BUDOWANIE WSPÓŁPRACY RAD SENIORÓW Z RADĄ DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO”

Spotkanie odbędzie się w dniach 26 czerwca 2015 r. (piątek) w Opolu Hotel Mercure, ul. Krakowska 57/59, 45-018 Opole.

Celem spotkania jest stworzenie przestrzeni do wymiany doświadczeń oraz wypracowanie kierunków i wyzwań związanych z budowaniem współpracy i wypracowaniem wspólnego dialogu pomiędzy istniejącymi ciałami opiniodawczo-doradczymi a Radą Działalności Pożytku Publicznego.
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do dn. 22.06.2015 r. do godz. 12.00 oraz nadesłanie formularza zgłoszenia drogą elektroniczną na adres: w.witon@ocwip.pl

Spotkanie realizowane jest w ramach projektu „Modelowe Rady Działalności Pożytku Publicznego”, który realizujemy na terenie 4 województw: łódzkiego, śląskiego, opolskiego i dolnośląskiego. W ramach projektu zwracamy koszty dojazdu uczestników/czek na spotkanie.

 Zaproszenie (kliknij aby otworzyć)

Formularz zgłoszeniowy (kliknij aby otworzyć)

Program spotkania (kliknj aby otworzyć)

Regulamin zwrotu kosztów dojazdu (kliknj aby otworzyć)