zagłębiowski szlak kobiet

Poznaj Zagłębiowski Szlak Kobiet. Stacja Sosnowiec!

Stowarzyszenie Aktywne Kobiety zaprasza wszystkie sosnowiczanki i sosnowiczan na bezpłatne “Spotkanie na Zagłębiowskim Szlaku Kobiet. Stacja Sosnowiec”, które odbędzie się 16 grudnia 2021 roku, o godzinie 17:00 w Zagłębiowskiej Mediatece przy ulicy Kościelnej 11.

Zagłębiowski Szlak Kobiet. Stacja Sosnowiec – to nowoczesna spacerowo – historyczna inicjatywa Stowarzyszenia, której zadaniem jest przywrócenie pamięci o kobietach, które w XIX i XX w. na terenie Sosnowca tworzyły, działały, odegrały znaczącą rolę.

Zagłębiowski Szlak Kobiet. Stacja Sosnowiec, biegnie przez miejsca, w których znaczące sosnowiczanki mieszkały, działały, uczyły się. Przystanki na trasach oznaczone są szyldami wielkości postaci ludzkiej, ze zdjęciem i biogramem postaci.

Szlak składa się z  4 tras tematycznych:

  • trasa “A” – artystki, aktorki, naukowczynie (m.in. Pola Negri, Natalia Stokowacka i Alicja Dorabialska)
  • trasa “D” – działaczki dobroczynne (m.in. Klara Dietel, Elżbieta Schoen i Fanny Lamprecht)
  • trasa “O”– działaczki ruchu oporu (m.in. Michalina Konieczna, Anka Kowalska, Helena Gubała)
  • trasa “P” – przedsiębiorczynie (m.in. Wanda Telakowska, Helena Rzadkiewiczowa, Józefa Siwikowa)

Podczas Spotkania poznacie historie kobiet, które swoje losy związały z miastem na zawsze, bądź na chwilę, wykonując ważne zadanie, lub oferując swoją obecność wtedy, gdy były potrzebne. Zaangażowane, wrażliwe i silne, zostawiły tu swoje ślady.

Zapisy:

  • w siedzibie Stowarzyszenia Aktywne Kobiety, ul. 3 maja 11 (wejście od ulicy Warszawskiej 7a) w Sosnowcu,
  • telefonicznie: 606976474
  • mailowo: promocja.sak@gmail.com

UDZIAŁ JEST BEZPŁATNY. Zapraszamy wszystkie zainteresowane i zainteresowanych!

Projekt “Zagłębiowski Szlak Kobiet. Stacja Sosnowiec” jest realizowany przez Stowarzyszenie Aktywne Kobiety i współfinansowany z Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, w ramach Programu “Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030”.