Erasmus plus logo

Konsultantki programu Erasmus+ Młodzież dla województwa śląskiego zapraszają wszystkich zainteresowanych aplikowaniem o środki z programu Erasmus+ Młodzież na spotkanie informacyjne oraz konsultacje z zakresu przygotowania projektu i dokumentacji aplikacyjnej. Spotkanie odbędzie się 26 listopada br. w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach przy ulicy kard. St. Wyszyńskiego 7 w godz. 9.00-15.00.

Spotkanie będzie okazją do uzyskania informacji nt. programu Erasmus+ i jego komponentów, przeznaczonych dla grup młodzieżowych i organizacji działających w obszarze edukacji pozaformalnej oraz poznania kwestii technicznych (t.j. rejestracja w bazie ECAS, systemie URF, wypełnienie aplikacji e-form) i merytorycznych, związanych ze złożeniem wniosku.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Zgłoszenia udziału są przyjmowane do wyczerpania miejsc poprzez AKTYWNY FORMULARZ lub do dnia 21 listopada br. Możemy przyjąć maksymalnie zgłoszenia 2 osób z jednej organizacji.

Jednocześnie zapraszamy wszystkie zainteresowane instytucje i organizacje z terenu województwa śląskiego do korzystania z bezpłatnych konsultacji wniosków Erasmus+ Młodzież. Bieżące informacje nt. terminów konsultacji dostępne są na stronie programu: http://erasmusplus.org.pl/mlodziez/konsultanci/ 

W razie pytań prosimy o kontakt na adres: marta.zurek.fundacja@gmail.com lub pod numerem telefonu 504 015 202.

Marta Materska-Samek i Marta Żurek
Konsultantki programu Erasmus+ Młodzież dla województwa śląskiego