Konsultanci programu Erasmus+ Młodzież dla województwa śląskiego zapraszają wszystkich zainteresowanych aplikowaniem o środki z programu Erasmus+ Młodzież na spotkanie informacyjne oraz konsultacje z zakresu przygotowania projektu i dokumentacji aplikacyjnej. Spotkanie odbędzie się 30 września br. w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach przy ulicy kard. St. Wyszyńskiego 7 w godz. 9.00-12.00.

 

Spotkanie będzie okazją do uzyskania informacji nt. programu Erasmus+ i jego komponentów, przeznaczonych dla grup młodzieżowych i organizacji działających w obszarze edukacji pozaformalnej oraz poznania kwestii technicznych (t.j. rejestracja w bazie ECAS, systemie URF, wypełnienie aplikacji e-form) i merytorycznych, związanych ze złożeniem wniosku. Po szkoleniu, w godzinach 12.00-14.00, istnieje możliwość indywidualnych konsultacji.
Udział w spotkaniu i konsultacjach jest bezpłatny. Zgłoszenia udziału są przyjmowane do wyczerpania miejsc poprzez AKTYWNY FORMULARZ, do wyczerpania miejsc lub do dnia 26 września br. Możemy przyjąć maksymalnie zgłoszenia 2 osób z jednej organizacji. Formularz dostępny również pod linkiem: https://docs.google.com/forms/d/11nAohhIr23WHZEH6p8X-esEPxjdireU7rQl1M0sx9-0/viewform?usp=send_form 
Informujemy, że kolejne spotkania na temat programu Erasmus+ planowane są w październiku i listopadzie br. W przypadku braku wolnych miejsc w dniu 30 września br. prosimy o zgłoszenie na późniejsze spotkania, o ich terminach będziemy informować na stronie www.ngo.pl.
Jednocześnie zapraszamy wszystkie zainteresowane instytucje i organizacje z terenu województwa śląskiego do korzystania z bezpłatnych konsultacji wniosków Erasmus+ Młodzież.

Bieżące informacje nt. terminów konsultacji dostępne są na stronie programu: http://erasmusplus.org.pl/mlodziez/konsultanci/ 

W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 504 015 202.

Do udziału w spotkaniu zapraszają
Marta Żurek i Marta Materska-Samek
Konsultanci programu Erasmus+ Młodzież dla województwa śląskiego