eras

Zaproszenie na konferencję “Spotkanie Seniorów z Erasmusem”, skierowane do przedstawicieli Rad Seniorów oraz organizacji działających na rzecz Seniorów z terenu województwa śląskiego.

Zaproszenie