sport

Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło nabór na dofinansowanie w 2019 r. organizacji zajęć sportowych dla uczniów w ramach zadania „Sport dla Wszystkich” – „Upowszechnianie sportu dzieci i młodzieży”.

O przyznanie dofinansowania mogą ubiegać się : JST, kluby sportowe działające w formie stowarzyszenia, inne organizacje pozarządowe, mające w swojej działalności statutowej realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży.

Wnioski należy składać do 2 listopada 2018 r.
Szczegółowe informacje znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej MSiT:TU