konkurs kafelki

Konkurs na dofinansowanie w 2020 roku organizacji zajęć sportowych dla uczniów ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów. Otwarty konkurs na dofinansowanie w 2020 roku organizacji zajęć sportowych dla uczniów realizowanych w ramach zadania „Sport dla Wszystkich”; działania „Upowszechnianie sportu dzieci i młodzieży” finansowanych ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów (FZSdU).

Kryteria oraz szczegółowe zasady ubiegania się o środki publiczne w ramach niniejszego konkursu określone są w decyzji nr 38 Ministra Sportu i Turystyki z 24 października 2019 r.

Link do konkursu: TUTAJ