Protokół z I posiedzenia Sosnowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego TUTAJ

 Lista obecności na posiedzeniu TUTAJ

 

 

Zachęcamy do głosowania w wyborach do Sosnowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Głosować mogą organizacje pozarządowe prowadzące działalność na terenie Sosnowca. W imieniu organizacji głos oddają osoby upoważnione do tego zgodnie ze sposobem reprezentacji okreslonym w KRS lub innej ewidencji.Każda organizacja ma tylko jeden głos.Głosować mozna do 18 września 2017 r. na specjalnie do tego przeznaczonych kartach do głosowania w siedzibie Sosnowieckiego Centrum Organizacji Pozarządowych (Plac Kościuszki 5) w godzinnach urzędowania. W Radzie będzie mogło zasiąść sześciu przedstawicieli organizacji. Listę kandydatów i kartę do głosowania publikujemy poniżej.

 

KARTA DO GŁOSOWANIA – POBIERZ TUTAJ.

 

Kandydaci do Sosnowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

1. Marta Barcik – Stowarzyszenie Aktywni Rodzice

(pobierz zgłoszenie strona 1strona 2, strona 3)

2. Bogusław Blicharski – Fundacja Złote Serce

(pobierz zgłoszenie strona 1, strona 2, strona 3)

3. Edyta Brzozowska – Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Sosnowcu

(pobierz zgłoszenie strona 1strona 2, strona 3)

4. Adrian Chmielewski – Fundacja Na Rzecz Wyrównywania Szans „Nadzieja”

(pobierz zgłoszenie strona 1strona 2strona 3)

5. Ewa Chróścicka – Fundacja Rób Dobro 

(pobierz zgłoszenie strona 1strona 2, strona 3)

6. Magdalena Domańska – Stowarzyszenie Twórczego Rozwoju w Sosnowcu

 (pobierz zgłoszenie strona 1, strona 2strona 3strona 4)

7. Weronika Dryja – Fundacja STIM

 (pobierz zgłoszenie strona 1strona 2strona 3)

8. Iwona Kabała – Stowarzyszenie Opieki Nad Zwierzętami „Nadzieja na Dom”

 (pobierz zgłoszenie strona 1strona 2, strona 3)

9. Roksana Rogala – Stowarzyszenie Twórców Sztuki „Passionis”

 (pobierz zgłoszenie strona 1strona 2strona 3)

10. Ireneusz Świerkot – Stowarzyszenie „Aktywny Senior”

 (pobierz zgłoszenie strona 1, strona 2strona 3)

11. Anna Tutaj – Fundacja Nieinni

 (pobierz zgłoszenie strona 1, strona 2strona 3)

 

 

Ogłoszenie Prezydenta TUTAJ

Zarządzenie Prezydenta TUTAJ.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Sosnowiec powołujące Sosnowiecką Radę Działalności Pożytku Publicznego