11994360 1103662212995432 1179029502 n

Sosnowiecka Rada Działalności Pożytku Publicznego spotkała się 4 września 2015 r. z przedstawicielami Rad Dzielnic. Do spotkania doszło podczas warsztatów szkoleniowych na których omawiano m.in. modelowe standardy pracy Rad Pożytku, zagadnienia związane ze współpracą Rad z innymi ciałami dialogu społecznego oraz projekt programu współpracy miasta Sosnowca z organizacjami pozarządowymi na rok 2016. Szkolenia poprowadził Olgierd Konieczny z rybnickiego Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych.

 – Dążymy do tego by zacieśniać współprace z innymi ciałami dialogu społecznego funkcjonującymi w naszym mieście. Wspólne szkolenia i debata z przedstawicielami Rad Dzielnic pokazały nam że istnieje konieczność pracy w podobnych zespołach w przyszłości. To dobry początek we współtworzeniu społeczeństwa obywatelskiego – mówi Sławomir Dębski, wiceprzewodniczący Sosnowieckiej Rady Pożytku Publicznego.

W warsztatach ze strony Rad Dzielnic wzięli udział: Wiesław Czyż („Środula”), Marta Szafrańska („Południe”), Bartosz Gromanowski („Juliusz”), Krystyna Cencek („Ostrowy Górnicze”) oraz Dariusz Jurek (grupa inicjatywna Rady Dzielnicy „Kazimierz”).

 12000013 1103662149662105 610692746 n