plakat poszukiwania zdjęć

Potrzebujemy więcej zdjęć….

 W 2018 roku członkowie Stowarzyszenia Miłośników Fotografii zrealizowali projekt pod tytułem „Sosnowiec 1918-2018”. Fotografowie najpierw przeprowadzili kwerendę w zbiorach Muzeum w Sosnowcu i innych kolekcjach, wybrali archiwalne fotografie naszego miasta, po czym zrobili współczesne zdjęcia tych samych miejsc uwieczniając zmiany, które zaistniały przez te wszystkie lata.

Wystawę można było oglądać w różnych miejscach Sosnowca, jej część nadal jest wyeksponowana w Centrum Informacji Miejskiej.

Co dalej?:

Chcemy kontynuować porównywanie starych widoków Sosnowca ze współczesnym jego obliczem, ale potrzebujemy więcej archiwalnych zdjęć Sosnowca. Zwracamy się z prośbą do wszystkich, którzy mogą nam pomóc. Jeśli posiadacie Państwo w swoich prywatnych zbiorach zdjęcia Sosnowca: przedwojenne, powojenne, do lat, mniej więcej, 90-tych XX w.    i zechcecie nam je użyczyć wraz ze zgodą na ich późniejszą ewentualną publikację,będziemy bardzo wdzięczni.

Prosimy o kontakt przez FB (Stowarzyszenie Miłośników Fotografii,

maila: kontaktsmf@gmail.com

lub tel. 504 812 586

Fot. Ireneusz CzechowiczFot. Zbigniew Zdzienicki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SMF

Stowarzyszenie Miłośników Fotografii działa w Sosnowcu od 2005 r. Wspólna działalność grupy sympatyków fotografii polega na organizowaniu wystaw, przeglądów, warsztatów, spotkań z wybitnymi fotografikami oraz plenerów fotograficznych. Wszystkich łączy przyjemność płynąca z fotografowania, wymiany doświadczeń, wspólnych dyskusji o sztuce fotografii. Fotografia jest dla członków grupy zarówno poważnym zadaniem jak i formą odpoczynku, poszukiwania siebie, poznawania świata… A przede wszystkim jest największą pasją!

Fotografie członków stowarzyszenia w ramach wystaw zbiorowych, indywidualnych, poplenerowych, pokonkursowych można oglądać nie tylko w Sosnowcu, nie tylko w całym województwie śląskim, ale w całym kraju, a także za granicą. Grupa zorganizowała dotychczas ponad osiemdziesiąt swoich wystaw, a trudno zliczyć ekspozycje, w których sosnowieccy fotografowie biorą udział gościnnie.

Członkowie stowarzyszenia są aktywni w realizacji działalności kulturalnej miasta, angażują się w działania społeczne na rzecz upowszechniania walorów swojego regionu, regularnie uczestniczą w wydarzeniach związanych z fotografią i sztuką szeroko pojętą. SMF chętnie podejmuje współpracę z wiodącymi placówkami kultury w Sosnowcu, a swoją aktywną działalnością, wyraźnie zauważalną w mieście i regionie, grupa wnosi znaczący wkład w tworzenie, rozwój i upowszechnianie kultury fotograficznej.