W imieniu Fundacji Imago Mundi zapraszamy do udziału w warsztatach „Słownik kultury” poświęconych wzajemnej współpracy sektora administracji publicznej z przedstawicielami środowiska kultury i sztuki, które odbędą się 15 kwietnia w godz. 9.00 – 16.00 w Muzeum Miejskim w Tychach. Podczas zajęć warsztatowych, prowadzonych przez uznaną mediatorkę – Agatę Gójską w gronie przedstawicieli administracji publicznej oraz środowisk działaczy sztuki i aktywistów, pragniemy zastanowić się nad:

  • Formami kooperacji obu grup, tak blisko współdziałających w obszarach kultury,
  • Specyfiką pracy obu środowisk,
  • Mechanizmami torującymi, jak i utrudniającymi dialog i kooperację,
  • Konkretnymi zasadami wspomagania współpracy oraz działaniami ułatwiającymi wzajemną komunikację.

Warsztaty „słownik kultury” realizowane są w ramach programu „Obserwatorium kultury” Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Organizatorzy proszą o potwierdzenie obecności do Koordynatorki projektu Katarzyny Maniak:kaska.maniak@imagomundi.pl tel. 608 186 776