megafony na żółtym tle

Konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego, dotyczące realizacji zadań w dziedzinie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pn.: „Śląskie przyjazne niepełnosprawnym”, finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, szczegóły na stronie: https://bip.slaskie.pl/