mapa

 30 marca 2015 odbyło się Spotkanie przedstawicieli Rad Działalności Pożytku Publicznego z innymi ciałami opiniodawczo – doradczymi. Organizatorem było Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS. Tematyką spotkania było „BUDOWANIE WSPÓŁPRACY I WSPÓLNEGO DIALOGU POMIĘDZY CIAŁAMI OPINIODAWCZO-DORADCZYMI A RADĄ DZIALALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO”. Spotkanie przyjęło konwencję trzech paneli warsztatowych obejmujących tematycznie:

 

  •  współpracę Rad Pożytku z Radami Seniorów – moderatorem byli Rafał Foit i Alicja Gawinek (OCWiP),
  •  współpracę Rad Pożytku z Młodzieżowymi Radami – moderatorem był Michał Starzyński (UM Sosnowiec) i Piotr Deląg (były sosnowiecki radny Młodzieżowej Rady Miasta),
  • współpracę Rad Pożytku z Radami ds. niepełnosprawnych – moderatorem był Tomasz Kosmala (OCWiP).

 

 Głównym celem spotkania było stworzenie przestrzeni do wymiany doświadczeń oraz wypracowanie kierunków i wyzwań związanych z budowaniem współpracy i wypracowaniem wspólnego dialogu pomiędzy istniejącymi ww. ciałami opiniodawczo-doradczymi, a Radami Działalności Pożytku Publicznego. W warsztatach wzieli udział przedstawiciele sosnowieckich organizacji pozarządowych; Klub Abstynencki Ad-Astra, Stowarzyszenie Twórczego Rozwoju.

Popołudniowy – wspólny dla wszystkich grup warsztatowych panel dyskusyjny, moderowany przez Gabrielę Gibas-Psuturi (Żywiecka Fundacja Rozwoju) poświęcono zagadnieniom powołania Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego na Śląsku.

Geneza inicjatywy powołania Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego na Śląsku zrodziła się ponad 5 lat temu, gdy KAFOS w imieniu ponad 60 organizacji złożył wniosek do Marszałka Województwa Śląskiego. Niestety ta inicjatywa nie znalazła zrozumienia u samorządu województwa śląskiego i przedsięwzięcie ugrzęzło w urzędniczych biurkach. Pomimo tego, że organizacje z terenu Śląska były jednym z krajowych prekursorów inicjatywy dla tworzenia Wojewódzkiej Rady Pożytku, obecnie Śląsk jest outsiderem, gdyż po powołaniu Dolnośląskiej Rady Pożytku, samorząd województwa śląskiego jest ostatnim województwem, jakie nie posiada organu konsultacyjnego pochodzącego ze środowiska III sektora.

Czy kolejna inicjatywa doprowadzi do szczęśliwego finału ? Zbieranie poparcia przez Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych – CRIS trwa do 17 kwietnia 2015 – pomimo tego, że ustawowy limit poparcia wniosku do Marszałka Województwa przez 50 stowarzyszeń został przekroczony. Nie bez znaczenia jest fakt, że 23 sosnowieckie organizacje pozarządowe zadeklarowały swoje poparcie dla utworzenia Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

CRIS zaprasza organizacje pozarządowe zainteresowane powołaniem Śląskiej Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego do wspólnego podpisania wniosku do Marszałka naszego województwa.

Prosimy o zapoznanie się z proponowaną treścią wniosku. Jeżeli zechcecie Państwo poprzeć nasz wniosek i złożyć pod nim swój podpis, prosimy o kontakt :

Agata Schmidt   tel. 607-560-606 e-mail: agata.schmidt@cris.org.pl 

Gabriela Gibas-Psuturi  tel. 603-122-106 e-mail: gabi@beskidy.org.pl)

 

Wniosek WRDPD Śląska (kliknij aby pobrać)    

Formularz poparcia (kliknij aby pobrać)