fio

Celem projektu jest rozwój młodych organizacji i grup nieformalnych z terenu województwa śląskiego, poprzez zorganizowanie konkursu mikrograntowego. Realizatorzy będą mogli starać się o mikrogranty w wysokości od 1000 do 5000 złotych. Nabór trwa od 15.02. do 15.03.2022 r.

Otrzymaj 5000 złotych na działania na rzecz uchodźców! We wniosku zaznacz obszary priorytetowe, tj. integracja społeczna, integracja kultury, wspieranie rodziny, edukacji i wychowania młodego pokolenia, upowszechnianie idei wolontariatu i zdobądź dodatkowe punkty!

Więcej informacji o projekcie, kolejnych spotkaniach oraz wszystkie potrzebne do złożenia wniosku dokumenty znajdą Państwo na stronie www.fioslaskie.com