Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku ogłosiło nabór wniosków pn.: Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej – 2024.

Nabór rozpoczyna się 2 listopada 2023 roku i kończy się 31 stycznia 2024 roku o godz. 15:00.

 

O dofinansowanie w ramach programu mogą się ubiegać następujące podmioty prawa polskiego:

1) samorządowe instytucje kultury, niebędące współprowadzonymi przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego;

2) jednostki samorządu terytorialnego, w których istnieje wydział lub komórka organizacyjna sprawująca opiekę nad przestrzenią publiczną lub opiekę konserwatorską nad zabytkami;

3) organizacje pozarządowe – spełniające definicję zawartą w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 571.)

 

W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie zadań polegających na:

1) zakupie projektów rzeźb i instalacji artystycznych w celu ich realizacji oraz stałego umieszczenia w przestrzeni publicznej (wewnętrznej lub zewnętrznej), a następnie ich ulokowaniu w tejże przestrzeni;

2) zakupie rzeźb lub integralnych zespołów rzeźb już istniejących – nowoczesnych (powstałych nie wcześniej niż w II połowie XX w.) i współczesnych, z przeznaczeniem do stałego umieszczenia w przestrzeni publicznej (wewnętrznej lub zewnętrznej), a następnie ich ulokowaniu w tejże przestrzeni;

3) utrwaleniu rzeźb zrealizowanych w materiałach nietrwałych (np. gips) lub realizacji projektów rzeźb artystów polskich i zagranicznych (powstałych nie wcześniej niż w II połowie XX w.) będących w posiadaniu instytucji, przewidzianych do stałego umieszczenia w przestrzeni publicznej (wewnętrznej lub zewnętrznej) oraz ich ulokowaniu w tejże przestrzeni;

4) konserwacji rzeźb i instalacji artystycznych bądź integralnych zespołów istniejących rzeźb funkcjonujących w przestrzeni publicznej (powstałych nie wcześniej niż w II połowie XX w. i współczesnych).

 

Dalsze informacje dostępne są na stronie: https://rzezba-oronsko.pl/rzezba-dla-niepodleglej/#nabor-2024