wbk

Bank Zachodni WBK, należący do Grupy Santander, wystartował z II edycją ogólnopolskiego konkursu skierowanego do społeczności lokalnych – „Tu mieszkam, tu zmieniam”. Wysokość dofinansowania projektów wyniesie od 4 tys. do 10 tys. złotych. Łączna wartość przeznaczonych na dofinansowanie środków to 1,5 mln zł. Propozycje projektów należy składać do 26 lipca 2015 roku poprzez specjalną aplikację na stronie www.bzwbk.pl/tumieszkamtuzmieniam.

Dofinansowanie w Konkursie przyznawane jest na wsparcie projektów z zakresu m.in: zagospodarowania lokalnej przestrzeni publicznej, poprawy jej estetyki, czystości, funkcjonalności, ochrony zabytków, pielęgnowania i tworzenia miejsc pamięci, ochrony i poszerzania wiedzy o środowisku naturalnym, promocji i upamiętnienia postaci, które wywarły pozytywny wpływ na lokalne środowisko i których dorobek jest żywy w lokalnej świadomości albo wart przywrócenia pamięci, budowania wspólnot międzypokoleniowych, pogłębiania więzi lokalnych, współpracy między organizacjami.Konkurs „TU MIESZKAM, TU ZMIENIAM” skierowany jest do wszystkich aktywnych osób dbających o rozwój najbliższego otoczenia i wrażliwych na problemy lokalnych społeczności. Formalnymi autorami wniosków mogą być instytucjom lub organizacje społecznym o charakterze non profit, posiadające osobowość prawną. Inicjatorami mogą być osoby fizyczne, które zachęcą jedną z organizacji czy instytucji do współpracy i złożenia wniosku.

Źródło informacji http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/1640633.html