IMG 04653

Ruszył projekt „Niezależne życie – asystent osoby niepełnosprawnej gwarancją realizacji osobistych potrzeb”. Osoby niepełnosprawne, zarówno dzieci jak i dorośli, często wymagają wsparcia. Zdarza się, że bez pomocy, nie mogą samodzielnie funkcjonować. Wielu rodziców osób z niepełnosprawnością nie widzi szans na ich niezależne życie, samodzielne zamieszkanie, możliwość decydowania o swoim losie czy założenia własnej rodziny. Nie zawsze też jest rodzina, która mogłaby zapewnić opiekę.

Mając na celu zapewnienie osobom z niepełnosprawnością wejście w społeczeństwo, pełne w nim funkcjonowanie i decydowanie o sobie, Centrum Wolontariatu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu przygotował projekt „Niezależne życie”. Ważnym założeniem projektu jest towarzyszenie osobom niepełnosprawnym, udzielanie potrzebnego wsparcia oraz umożliwienie jak najpełniejszego uczestnictwa w życiu społecznym poprzez asystę wolontariusza.
W celu podniesienia jakości usług na rzecz osób niepełnosprawnych projekt realizowany jest wspólnie z Regionalnym Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu, które kształci przyszłych asystentów osób niepełnosprawnych i opiekunów medycznych.
W dniu 22 października w sali konferencyjnej RCKU ul. Stalowa 9a odbyły się warsztaty doradczo-informacyjne dla uczniów i słuchaczy szkoły na temat projektu „Niezależne życie”, oraz nowej oferty programowej na rzecz osób niepełnosprawnych. Przedstawiono również podstawy prawne wolontariatu, obowiązujące zasady, oraz kwestie związane z bezpieczeństwem. Warsztaty poprowadziła Kasza Barbara – koordynatorka wolontariatu MOPS, oraz Dorota Łątka – kierownik szkolenia praktycznego. Wolontariusze już niebawem wyruszą do środowisk zgłoszonych do projektu przez pracowników socjalnych, gdzie będą mogli wykorzystać posiadaną wiedzę teoretyczną i powiązać ją z wiedzą praktyczną. Przyczyni się to do podniesienia poziomu umiejętności zawodowych i tym samym wpłynie na poprawę jakości życia osób niepełnosprawnych.