rownac szanse nowa

Rusza Regionalny Konkurs Grantowy pn. „Równać Szanse 2015 ” Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności. W konkursie o dotacje do 8.500 zł na projekty trwające minimum 6 miesięcy mogą się ubiegać organizacje pozarządowe, gminne domy kultury, biblioteki oraz nieformalne grupy dorosłych planujące założyć stowarzyszenie , ze wsi i miast do 20 tys. mieszkańców. Celem programu jest wyrównanie szans młodych ludzi na dobry start w dorosłe życie .
Szczegóły: www.rownacszanse.pl