Sosnowieckie Centrum Organizacji Pozarządowych – Referat Wydziału Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, serdecznie zaprasza Sosnowieckie i Terenowe Jednostki Organizacji Pożytku Publicznego działające na terenie miasta Sosnowca do wzięcia udziału w kampanii informacyjno – promocyjnej dotyczącej przekazywania 1% podatku pod nazwą „Zostaw Swój 1% Podatku w Sosnowcu”.

Celem Kampanii jest przede wszystkim zachęcenie mieszkańców Sosnowca do przekazywania Swojego 1% Podatku na działające w Sosnowcu Organizacje Pożytku Publicznego. 

Zainteresowane organizacje pożytku publicznego działające w Sosnowcu, które chcą się zaangażować w w/w Kampanię prosimy o przesłanie drogą elektroniczną wiadomości zawierającej następujące informacje:

 • pełną nazwę organizacji,
 • numer KRS,
 • wskazany cel,
 • krótką informacje o działalności organizacji mającą zachęcić mieszkańców do przekazania 1% podatku na właśnie Państwa organizację.
 • logo organizacji,
 • 5 zdjęć dobrej jakości z działalności organizacji,
 • zgodę na publikację wizerunku (w załączeniu).

Wiadomość prosimy przesłać pod adres scop@um.sosnowiec.pl w temacie wpisując „Kampania 1% Podatku” w terminie do dnia 02.02.2015r.

W ramach Kampanii pod nazwą „Zostaw Swój 1% Podatku w Sosnowcu”, planujemy zorganizować następujące działania:

 • stworzenie zakładki Kampanii na stronie www.wsparcie.sosnowiec.pl zawierającej informacje jak przekazać 1% podatku w roku 2015, wykaz OPP oraz informacje o działalności tychże organizacji,
 • wydrukowanie ulotek informacyjnych o Kampanii 1% Podatku,
 • zorganizowanie szkolenia dla przedstawicieli OPP pn. „Mechanizm przekazywania 1% podatku w roku 2015″,
 • wydanie Katalogu pt.: „Sosnowieckie Organizacje Pożytku Publicznego”, którego celem będzie przybliżenie mieszkańcom Sosnowca charakterystyki poszczególnych Organizacji Pożytku Publicznego działających w Sosnowcu,
 • zorganizowanie na Placu Stulecia w Sosnowcu wystawy informacyjnej na planszach ekspozycyjnych prezentującej działalność OPP na rzecz Sosnowca i jego mieszkańców,
 • zorganizowanie na Placu Stulecia w Sosnowcu pikniku z Organizacjami Pożytku Publicznego, które działają dla dobra lokalnej społeczności pod hasłem „Zostaw Swój 1% Podatku w Sosnowcu”.

 

Wszelkie materiały wykorzystane przy tworzeniu powyższych działań będą dostępne na stronie internetowej Centrum: www.wsparcie.sosnowiec.pl w zakładce dot. Kampanii.

Więcej informacji na temat Kampanii udziela Pani Agnieszka Zimoląg pod numerem telefonu 32 296 0 744.