Można już korzystać z pomieszczeń Centrum Aktywności Społecznej – nowo powstałej filii SCOP, której powstanie jest odpowiedzią na aktywność mieszkańców naszego Miasta, którzy nie są zrzeszeni w organizacjach pozarządowych, ale chcą realizować swoje pomysły w Sosnowcu.

Szczegółowe informacje na temat CAS znajdziecie w specjalnej zakładce na naszej stronie internetowej: https://wsparcie.sosnowiec.pl/centrum-aktywnoci-spoecznej.html