banknoty 50 zł

Ruszył nabór do programu inwestycyjnego pod nazwą „Rozwój potencjału infrastrukturalnego podmiotów wspierających system oświaty i wychowania”.

Nabór wniosków do programu jest prowadzony od dnia 22 sierpnia 2022 r. do dnia 23 września 2022 r.

Przedmiotem programu jest wsparcie organizacji pozarządowych, w tym organizacji harcerskich, w zakresie rozwoju zaplecza infrastrukturalnego służącego realizacji działań statutowych w zakresie oświaty i wychowania.

W ramach programu można uzyskać dotację celową na finansowanie kosztów realizacji inwestycji związanej z:

1) zakupem nieruchomości;

2) budową obiektu;

3) dostosowaniem obiektu;

4) zakupem wyposażenia.

w wysokości od 50 000,00 zł do 5 000 000,00 zł.

Do udziału w programie są uprawnione organizacje pozarządowe, w tym organizacje harcerskie, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo oświatowe, a także podmioty prowadzące statutową działalność w zakresie oświaty i wychowania, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 4 ustawy.

Warunkiem udziału w programie jest m.in:

1) złożenie wniosku o przyznanie dotacji celowej na finansowanie kosztów realizacji inwestycji;

2) zakończenie realizacji inwestycji nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r.

Więcej informacji pod adresem: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/rozwoj-potencjalu-infrastrukturalnego-podmiotow-wspierajacych-system-oswiaty-i-wychowania–nowy-program-ministra-edukacji-i-nauki

 

Wzór wniosku

Komunikat Ministra Edukacji i Nauki