Sosnowieckie Centrum Organizacji Pozarządowych rozpoczyna przygotowania do przyjęcia na okres kolejnych lat Wieloletniego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi. W związku z tym zwracamy się z prośbą do wszystkich przedstawicieli organizacji pozarządowych działających w naszym Mieście o przesyłanie na załączonym formularzu wszelkich opinii, uwag i sugestii w terminie do 19 kwietnia br. Na ich podstawie zostanie przygotowany wstępny dokument, który stanowić będzie materiał do dalszej dyskusji i konsultacji.

Pismo przewodnie

Formularz konsultacyjny