W maju na terenie naszego miasta rozpoczął swoją działalaność Klub Liderów Przedsiębiorczności i Innowacji Społecznych “Management Consulting”. Oto kilka słów od jego działaczy na temat inaugracji działalności Klubu, która odbyła się 6 maja 2019 r. w Pałacu Schoena pt. „Przedsiębiorczość i Innowacyjność – doświadczenia praktyki” .

“Klub zainaugurował swoją działalność Konferencją, która odbyła się 6 maja 2019 r. w Sosnowcu, w Pałacu Schoena pt. „Przedsiębiorczość i Innowacyjność – doświadczenia praktyki”. W spotkaniu uczestniczyli znani i uznani przedstawiciele regionalni nauki i praktyki biznesu i instytucji samorządowych regionu. Wystąpienia i prezentacje obejmowały przedstawienie własnych doświadczeń praktycznych i przemyśleń naukowych w sferze przedsiębiorczości i innowacji. W spotkaniu uczestniczyło kilkudziesięciu gości głównie praktyki oraz nauki regionu Śląska i Zagłębia. /Tytuły referatów, autorów, zdjęcia z Konferencji w zbiorze dokumentacji działalności Klubu Liderów, gdyż jest to kwestia znanego już problemu z RODO/

Do organizatorów i gości uczestniczących w Inauguracji Klubu Liderów list intencyjny skierowała Minister Przedsiębiorczości i Technologii dr Jadwiga Emilewicz, którego treść zamieszczamy poniżej. Po dyskusji nad wystąpieniami prelegentów, uczestnicy spotkania, już przy kawie, herbacie, kieliszku dobrego wina oraz wspaniałych wypiekach cukierniczych firmy Maciuś prezesa Cechu Damiana Nawalkowskiego rozważali wstępnie przyszły charakter, termin i rodzaj następnego spotkania, deklarując w nim swój udział.”

 

list intencyjny autorstwa Minister Przedsiębiorczości i Technologii Jadwigi Emilewicz