Logo Huragan

UKS „Huragan” przy Sp-45 w Sosnowcu to organizacja działająca na rzecz krzewienia zaangażowania sportowego wśród młodzieży i nie tylko. W Klubie działają sekcja pływacka oraz sekcja tenisa stołowego. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych instruktorów a młodzi zawodnicy odnoszą duże sukcesy startując w turniejach na poziomie ogólnopolskim. Celem działania Klubu jest także promocja miasta i organizowanie pozalekcyjnego życia uczniów.

Pod banerem “Poznaj swoją organizację” znajdziecie Państwo wywiad z Wiesławem Burzawą – Prezesem UKS “Huragan” do lektury którego serdecznie zapraszamy.