pgnig

Celem Programu Rozgrzewamy Polskie Serca jest wspieranie inicjatyw działających na rzecz integracji lokalnej społeczności wokół: kultury, tradycji, wydarzenia lub pamięci historycznej. Podejmowane inicjatywy mają budować kapitał społeczny na lokalnym poziomie.

Program prowadzony jest z myślą o tych, którzy mają pomysł i energię, żeby pielęgnować lokalną tradycję, historię i kulturę.

Pula grantów w programie wynosi 1 000 000 zł.
Na jeden projekt można otrzymać aż 40 000 zł dofinansowania!

W ramach programu zostaną wybrane najbardziej wartościowe projekty inicjatyw społecznych, zgłoszone przez organizacje o charakterze non profit.

Program skierowany jest do:

  • organizacji pozarządowych,
  • jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych,
  • szkół publicznych i przedszkoli publicznych
  • związków wyznaniowych i ich organizacji.

Zgłaszane projekty muszą oddziaływać na lokalną społeczność oraz być związane z pielęgnowaniem kultury, tradycji, wydarzenia lub pamięci historycznej.

Warunkiem wzięcia udziału w programie jest dokonanie rejestracji oraz prawidłowe wypełnienie i przesłanie wniosku za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie, w terminie do 31.07.2021 r.

Projekty zgłaszać można w 3 kategoriach dofinansowania, w zależności od tego, jaka kwota jest potrzebna na ich realizację:
od 5 do 10 tys. złotych
od 10 do 20 tys. złotych
od 20 do 40 tys. złotych

Całkowita Pula dofinansowań wynosi 1 000 000 zł.

Jury będzie wybierać spośród projektów, zwracając uwagę na następujące kryteria:

a) potrzeba realizacji Projektu dla określonej społeczności lokalnej;
b) jakość koncepcji (formy realizacji, harmonogram, kosztorys, zarządzanie Projektem);
c) zaangażowanie lokalnej społeczności;
d) atrakcyjność oraz innowacyjność działań w odniesieniu do grupy odbiorców.

Od czasu otrzymania grantu, wnioskodawca będzie mieć 12 miesięcy na realizację swojego projektu.

Źródło: https://rozgrzewamypolskieserca.pl/