splot rad dla rad splot logo

Od czerwca 2014 w ramach ogólnopolskiej sieci SPLOT trwają intensywne prace nad Standardami Działania Rad Działalności Pożytku Publicznego. Owe prace odbywają się w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt uczestniczy w ogólnopolskiej akcji „Splot Rad dla Rad” i objęty jest patronatem ministerialnym. Jego celem jest zwiększenie uczestnictwa obywateli w zarządzaniu wspólnotą lokalną poprzez promocję rad działalności pożytku publicznego i innych mechanizmów partycypacji. W spotkaniach i warsztatach, które odbywają się w ośrodkach sieci SPLOT w całym kraju wzięli udział także przedstawiciele Sosnowca.

Szczegółowa relacja z prac nad standardami dla Rad Działalności Pożytku Publicznego sporządzona przez wiceprezesa Sosnowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego – Sławomira Dębskiego (do pobrania tutaj)