EkoRajd to impreza organizowana co roku przez Związek Stowarzyszeń Zielony Ring Przemszy.

Wśród założycieli związku, zarejestrowanego w ewidencji stowarzyszeń w Sławkowie są sosnowieckie stowarzyszenia – Towarzystwo Miłośników Maczek „Granica”, działające od 1999 roku w Maczkach oraz stowarzyszenie Unia dla Sosnowca. Wśród celów powołania Związku Stowarzyszeń Zielony Ring Przemszy jest przywrócenie i nadanie zlewni rzek Białej i Czarnej Przemszy walorów rekreacyjno-wypoczynkowych oraz promowanie jej walorów krajobrazowych oraz turystyczno-wypoczynkowych.

Związek organizuje działalność wychowawczą wśród młodzieży szkolnej w zakresie historii regionu, turystyki, sportu i ochrony środowiska. Propaguje walory rzek Białej i Czarnej Przemszy oraz ich dolin dla sportu i rekreacji. I właśnie organizowany po raz 27. EkoRajd to wspaniała okazji do realizacji tego celu. Dnia 21 września około 250 osób przebyło ponad ośmiokilometrową trasę od rynku w Maczkach do Schroniska Młodzieżowego w Sławkowie-Niwie. Wśród uczestników było między innymi 127 uczestników z pięciu szkół podstawowych ze wschodnich dzielnic Sosnowca, oraz 46 uczniów ze szkół jaworznickich. Silną grupę uczestników dopełniała młodzież ze szkół sławkowskich.

Na mecie uczestnicy rajdu otrzymali gorący posiłek (wojskowa grochówka, kiełbaski z ogniska) oraz wzięli udział w konkursie historycznym nawiązującym do 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

Nasze Sosnowieckie Centrum Organizacji Pozarządowych reprezentował Dawid Surmik, który otrzymał zaproszenie od organizatora – Zielonego Ringu Przemszy do prowadzenia trasy, mając pod opieką największą, bo prawie 130-osobową grupę sosnowiecką.

Galerie fotografii: SCOP (Facebook)p. Józef Naziemiec (Facebook) oraz Puls Jaworzna (Facebook)