Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego zaprasza do wzięcia udziału w  dwudniowych warsztatach na temat „Skuteczne rozwiązania dla lokalnych problemów – tworzenie lokalnych strategii rozwoju w ramach partnerstw lokalnych oraz integrowanie działań partnerów na rzecz zmiany” w ramach projektu systemowego „Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego”.

Warsztaty będące kontynuacją spotkań na temat partnerstw lokalnych, skierowane są do pracowników jednostek samorządu terytorialnego, instytucji pomocy i integracji społecznej, publicznych służb zatrudnienia, organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej z terenu województwa śląskiego. Mają na celu wspieranie nawiązania partnerstw międzyinstytucjonalnych oraz przybliżenie praktycznych aspektów efektywnego funkcjonowania partnerstw.
Warsztaty będą prowadzone przez trenerów z Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej „Być Razem”, Pana Mariusza Andrukiewicza i Pana Dariusza Bożka.

Terminy warsztatów:

  • dla subregionu centralnego:  3-4 lipca 2014 r.
  • dla subregionu południowego: 9-10 lipca 2014 r.
  • dla subregionu zachodniego: 8-9 września 2014 r.
  • dla subregionu północnego: 15-16 września 2014 r.

W związku z tematyką i charakterem warsztatów, których celem jest przedstawienie kluczowych aspektów dotyczących tworzenia lokalnych strategii rozwoju oraz funkcjonowania partnerstw na rzecz rozwiązywania problemów lokalnych przy jednoczesnym budowaniu zespołów na potrzeby przyszłych partnerstw, grupy będą tworzone w oparciu o lokalizację reprezentowanych instytucji. Grupy warsztatowe będą liczyły 10-13 osób.
Pierwszeństwo przy zapisach mają osoby z danego subregionu, jednak nie wyklucza to zgłoszeń osób z innych subregionów niż wskazane.
Zajęcia będą odbywać się w hotelu AROS w Tychach, przy ul. Oświęcimskiej 51.
W pierwszym dniu warsztaty będą odbywać się w godzinach: 9:00 – 16:30, w drugim dniu w godzinach: 8:45 – 14:15.
Uczestnikom zapewniony zostanie nocleg oraz pełne wyżywienie. Udział w dwudniowym bloku szkoleniowym jest całkowicie bezpłatny.
 
Szczegółowe informacje wraz z programem i formularzem zgłoszeniowym dostępne są na stronie internetowej:
http://es.rops-katowice.pl/warsztaty-skuteczne-rozwiazania-dla-lokalnych-problemow-tworzenie-lokalnych-strategii-rozwoju-w-ramach-partnerstw-lokalnych-oraz-integrowanie-dzialan-partnerow-na-rzecz-zmiany
Dodatkowe informacje na temat spotkania można uzyskać pod numerem telefonu  32- 730-68-87 lub 32-730-68-83.
Serdecznie zapraszamy do udziału!