Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego informuje, o wolnych miejscach na warsztaty i wizyty studynje które skierowane są do pracowników jednostek samorządu terytorialnego, instytucji pomocy i integracji społecznej, publicznych służb zatrudnienia, organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej z terenu województwa śląskiego.

WARSZTATY nt. BUDOWANIA PARTNERSTW LOKALNYCH

„Mapowanie zasobów, sieciowanie i motywowanie partnerów do współpracy, czyli jak nawiązać międzyinstytucjonalną współpracę partnerską i ją utrzymać”

13-14 listopada – subregion centralny
19-20 listopada – subregion południowy
1-2 grudnia – subregion zachodni
8-9 grudnia – subregion północny
„Partnerskie inicjatywy lokalne – rodzaje działań i metody ich realizacji na podstawie analizy dobrych praktyk”

17-18 listopada – subregion zachodni
25-26 listopada – subregion północny
3-4 grudnia – subregion centralny
10-11 grudnia – subregion południowy
Szczegóły oraz rejestracja na warsztaty: http://es.rops-katowice.pl/zapraszamy-do-udzialu-w-warsztatach

WIZYTY STUDYJNE:

– Wizyty studyjne z przewodnim tematem tworzenia i funkcjonowania spółdzielni socjalnych zawierające jako główne miejsce realizacji Spółdzielnię Socjalną Usługowo-Handlowo-Produkcyjną w Byczynie

17-19 listopada 2014 – dla subregionu południowego i zachodniego
– Wizyty studyjne z przewodnim tematem tworzenia i funkcjonowania centrów integracji społecznej zawierające jako główne miejsce realizacji Centrum Integracji Społecznej w Skarżysku-Kamiennej

19-21 listopada 2014 – dla subregionu centralnego i północnego
Szczegóły oraz rejestracja na wizyty: http://es.rops-katowice.pl/wizyty-studyjne-dodatkowe-miejsce-i-temat-przewodni-wizyty-oraz-informacja-o-wolnych-terminach