logo SSA Zycie wyciete

Zarząd Sosnowieckiego Stowarzyszenia Amazonek “Życie” wraz z Federacją Stowarzyszeń “Amazonki” serdecznie zaprasza do udziału w pierwszej, śląskiej debacie nt. zmian w sytuacji kobiet z zaawansowanym rakiem piersi po wejściu w życie pakietu onkologicznego od 1 stycznia 2015r., która odbędzie się we wtorek 21 kwietnia o godz. 13.00 w Zespole Szkół Muzycznych przy ul. Wawel 2 w Sosnowcu. Skuteczność leczenia raka piersi, w tym zaawansowanej postaci nowotworu, jest jednym z ważniejszych mierników efektywności opieki onkologicznej w danym kraju. Choroba dotyka bezpośrednio pacjentek, ale wpływa także na ich otoczenie. Generuje koszty związane z profilaktyką, diagnostyką i leczeniem oraz istotne koszty społeczne, przede wszystkim związane z czasową lub trwałą niezdolnością do pracy.Tymczasem sytuacja kobiet z zaawansowanym rakiem piersi, zwłaszcza po wejściu w życie pakietu onkologicznego, jest coraz trudniejsza. Jakie problemy napotykają pacjentki i lekarze w gąszczu przepisów? Jakie procedury wprowadzono, a jakie zlikwidowano i co to oznacza dla pacjentek? Jak wygląda dostęp do leków refundowanych? Jaki realnie dostęp do leczenia i terapii mają pacjentki w województwie śląskim? Na te pytania postaraj się odpowiedzieć, eksperci, lekarze, urzędnicy oraz same pacjentki.

Podczas spotkania zostaną zaprezentowane wnioski z raportu przygotowanego w ramach kampanii „tu i teraz” – o sytuacji kobiet z zaawansowaną postacią nowotworu piersi.

Po debacie, o godz. 14.30 zostanie wystawiony spektakl „Jest jak jest” – monodram na podstawie książki Maliny Stahre-Godyckiej “Dwie kobiety, jedna nadzieja”, której tematem jest zmaganie się z nowotworem. W roli głównej: Agnieszka Różańska. A następnie występ młodzieży ze Szkoły Muzycznej w Sosnowcu.

Patronat nad wydarzeniem objął Prezydent Miasta Sosnowca Arkadiusz Chęciński.

Szczegółowy program wydarzenia:

Część I

godz. 13:00 mała sala: (60 osób) Merytoryczna debata na temat obecnej sytuacji kobiet z zaawansowanym rakiem piersi po zmianach w systemie ochrony zdrowia. Do udziału w dyskusji zaproszeni są m. in.: prezes Federacji Stowarzyszeń “Amazonki” Krystyna Wechmann, Lekarz onkolog – Andrzej Kałmuk, wiceprezes Zarządu Fundacji Watch Health Care- Jacek Siwiec, przedstawiciel Narodowego Funduszu Zdrowia z Katowic, amazonka z zaawansowanym rakiem piersi – Urszula Szuba, a także pacjenci – amazonki z klubów województwa śląskiego i przedstawiciele środowiska medycznego. Briefing poprowadzi przedstawicielka zaproszonych mediów Pani redaktor Aneta Chwalba z TVP Katowice.
Kampania “Tu i teraz” jest paneuropejską inicjatywą koncentrującą się na problematyce zaawansowanego raka piersi. Wspierana jest przez liczne grono uznanych ekspertów z zakresu medycyny oraz dziedzin pokrewnych. Kampania ma na celu zwiększenie świadomości na temat zaawansowanego raka piersi oraz zwrócenie uwagi na problemy, z jakimi muszą na co dzień zmagać się pacjentki żyjące z tą chorobą. W Polsce w ramach kampanii organizowane są debaty, wystawy i dyskusje. Polskimi ambasadorkami Kampanii są m.in.: dr n. med. Agnieszka Jagiełło – Gruszfeld, dr n. med. Elżbieta Senkus-Konefka, dr n. med. Mariola Kosowicz, Iwona Schymalla, Joanna Kos-Krauze i Małgorzata Szumowska.
Plan debaty:
Prowadzenie: dziennikarka TVP Katowice – Aneta Chwalba Osoby biorące udział w dyskusji:
1. Krystyna Wechmann, Federacja Stowarzyszeń Amazonki.
2. Przedstawiciel śląskiego NFZ
3. Lekarz onkolog -Andrzej Kałmuk.
4. Przedstawiciel Watch Health Care – Jacek Siwiec.
5. Pacjentka z zaawansowanym rakiem piersi -Urszula Szuba.

Wstępny scenariusz:
12.45-13.00 Przybycie gości m.in. Poseł na Sejm RP Beata Małecka-Libera, Prezydent Miasta Sosnowca Arkadiusz Chęciński, Zastępcy Prezydenta, Przewodniczący Rady Miasta wraz z Radnymi.
13.00-14.00 Debata
13.00-13.05 Krystyna Wechmann. Otwarcie spotkania, powitanie gości, przekazanie głosu prowadzącej.
13.05-13.10 Agnieszka Różańska (aktorka) krótka informacja o spektaklu”Jest jak jest”.
13.10-13.20 Wstęp kampania “Tu i teraz” główne założenia, cele i działania. Potrzeby kobiet z ABC najważniejsze wyniki badań w Europie. Przytoczenie efektu ostatniej debaty w Warszawie (czerwiec 2014) postulatu poprawy dostępu do leczenia.
13.20-13.30 Przedstawiciel WHC – krótka analiza systemowa – zmiany w onkologii (pakiet onkologiczny, dostęp do leków, chemioterapia niestandardowa). Jak te zmiany wpłynęły na sytuację kobiet z zaawansowanym rakiem piersi? Szybka diagnostyka i co dalej?
13.30 Prowadząca i rozpoczęcie dyskusji.
13.30- 13.55 Dyskusja moderowana.
13.55 – 14.00 Pytania z sali.
14.00 Zakończenie spotkania. Zaproszenie na poczęstunek i na spektakl.

Część II
godz. 14.30 – 15:30 Monodram “Jest jak jest”.

Część III
godz. 15:30 – 15:50 Sala koncertowa.
Występ młodzieży ze Szkoły Muzycznej.

Zakończenie imprezy 16:00

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!