Raport programy grantowepng

Fundacja Kapitał Młodych, która na co dzień wspiera różne działania prospołeczne, przygotowała raport o możliwościach pozyskiwania funduszy dla różnych projektów i inicjatyw społecznych. Wierzymy, że aktywizując lokalne społeczności możemy realnie wpływać na nasze otoczenie, realizować nasze pomysły i wzmacniać więzi międzyludzkie. Chcielibyśmy zachęcić Państwa do zapoznania się z naszym najnowszym RAPORTEM O MOŻLIWOŚCIACH POZYSKIWANIA FUNDUSZY. Z własnego doświadczenia wiemy, że programy dotacyjne umożliwiają w prosty sposób wcielenie w życie celów i misji organizacji pozarządowych. Mamy nadzieję, że docierając do jak największej liczby odbiorców zachęcimy młodych do aktywnego działania w swoich lokalnych środowiskach i aplikowania do programów grantowych jeszcze w tym roku.

Przeczytaj: Raport o możliwościach pozyskiwania funduszy