Raport – badanie III sektora

Z ogromną przyjemnością zapraszamy do zapoznania się z najnowszym, pogłębionym raportem "Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych 2012" przygotowanym przez Stowarzyszenie Klon/Jawor z Warszawy (strona www.klon.org.pl).

Raport prezentuje szereg nowych, niepublikowanych wcześniej analiz, dotyczących różnych aspektów funkcjonowania stowarzyszeń i fundacji w Polsce.

Osoby zainteresowane najważniejszymi wnioskami z badania zachęcamy do lektury krótkiego podsumowania zawierającego opis najciekawszych zmian, jakie w ostatnich latach zaszły w polskim trzecim sektorze.
POBIERZ KRÓTKIE PODSUMOWANIE

Osoby oczekujące szczegółowych danych i pogłębionych analiz zapraszamy natomiast do pobrania pełnego raportu.
POBIERZ PEŁNY RAPORT

W publikacji znaleźć można odpowiedzi na wiele pytań dotyczących sposobu działania, zasobów, potrzeb, problemów organizacji, a nawet nastrojów ich działaczy.

Zapraszamy do lektury.