camera clipart 5

 Od maja 2018 r. NGO mają wątpliwości, jak wykorzystywać zdjęcia. To w związku z wejściem w życie nowych zasad ochrony danych osobowych – RODO. Jak publikować je zgodnie z prawem? 

 

PYTANIE ORGANIZACJI POZARZĄDO​WEJ

Organizujemy dla dzieci warsztaty. Jak większość organizacji pozarządowych staramy się dokumentować i promować naszą działalność, więc podczas takich warsztatów robimy zdjęcia. Czy organizacja pozarządowa musi mieć zgodę rodziców na umieszczanie wizerunków dzieci – uczestników warsztatów – na stronie www czy na FB? Jeśli umieścimy zdjęcie bez takiej zgody, to jakie są konsekwencje?
 

ODPOWIEDŹ KA​NCELARII SSW
Zgoda konieczna! Nie tylko z powodu RODO

Tak, przed zamieszczeniem wizerunków dzieci na stronie organizacji pozarządowej w serwisie Facebook oraz na stronie www organizacji konieczne jest uzyskanie zgody rodziców.

Wizerunek podlega ochronie nie tylko na gruncie przepisów RODO, ale również przepisów prawa autorskiego i kodeksu cywilnego, który określa, że wizerunek człowieka jest jego dobrem osobistym. 

Należy pamiętać, że prawo autorskie jest konkretyzacją przepisów kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 81 prawa autorskiego rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej, przy czym od powyższego przewidziane są trzy wyjątki:

  • wizerunek osoby stanowi jedynie szczegół całości, takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza,
  • osoba, której wizerunek jest rozpowszechniany otrzymała wynagrodzenie za pozowanie,
  • jest to wizerunek osoby powszechnie znanej i wykonano go w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych.

W przypadku bezprawnego naruszenia prawa do wizerunku ustawodawca przewiduje szereg możliwości. Osoba poszkodowana może żądać usunięcia skutków tego naruszenia, zaniechania rozpowszechniania swojego wizerunku, zapłaty odszkodowania, zapłaty zadośćuczynienia oraz zapłaty określonej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny.

Wizerunek i dane osobowe

Zgodnie z przepisami RODO dane osobowe to dane dotyczące osoby zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania. Należy przyjąć, że osoby, których wizerunki są publikowane na profilu społecznościowym fundacji w serwisie Facebook, są możliwe do zidentyfikowania, dlatego konieczne jest pozyskanie ich zgody na publikację wizerunku.

Z uwagi na zasadę rozliczalności wprowadzoną przez RODO warto uzyskać taką zgodę w formie możliwej do wykazania.

 

źródło: http://poradnik.ngo.pl/