konsultacje bg

Rozpoczynają się sosnowieckie konsultacje z mieszkańcami w sprawie dołączenia miasta do powstającej w województwie śląskim metropolii.

Po podpisaniu przez Prezydenta RP ustawy o związku metropolitalnym, rozpoczyna się proces budowy metropolii. Pierwszym elementem są konsultacje w sprawie uczestnictwa.

Konsultacje w naszym mieście ruszają już dzisiaj tj. 11 kwietnia i potrwają do 24 kwietnia 2017 roku.

 W formularzu konsultacyjnym należy odpowiedzieć na pytanie: “Czy jest Pani/Pan za wejściem Miasta Sosnowca w skład tworzonego na terenie województwa śląskiego związku metropolitalnego, o którym mowa w art. 1 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 9 marca 2017 o związku metropolitalnym w województwie śląskim?”

Już tradycyjnie wypowiedzieć się można w kilku formach:

– składając formularz do skrzynek, które znajdują się w:

1. budynku głównym Urzędu Miejskiego, al. Zwycięstwa 20 – Biuro Obsługi Interesantów, w godzinach: poniedziałek 7:30-18:00, wtorek – czwartek 7:30 – 15:30, piątek 7:30 – 13:00.

2. Centrum Informacji Miejskiej, ul Warszawska 3/20 (Patelnia), w godzinach: poniedziałek – piątek 8:00 – 18:00;

– skanując formularz konsultacyjny i wysyłając go na adres mailowy konsultacje@um.sosnowiec.pl.

Dlaczego metropolia i jakie są jej główne założenia?

To największy obszar metropolitalny w kraju o powierzchni przekraczającej 2,3 tysiące km2, zamieszkały przez ok. 2,3 mln ludzi, czyli połowę ludności całego województwa. Działa w nim ponad 200 tysięcy firm i przedsiębiorstw, wytwarzających razem 8% PKB kraju.

Przyszła metropolia ma być dobrym zapleczem biznesowym z atrakcyjnymi terenami inwestycyjnymi, zróżnicowaną ofertą edukacyjną, licznymi wydarzeniami kulturalnymi i sportowymi, a także atrakcjami turystycznymi. To wszystko powoduje, że teren przyszłej metropolii jest niezwykle atrakcyjny do życia, pracy i wypoczynku.

Zadania metropolii

Do głównych zadań będzie należało:

– planowanie, koordynacja, integracja oraz rozwój publiczny transportu zbiorowego, w tym transportu drogowego, kolejowego oraz innego transportu szynowego, a także zrównoważonej mobilności miejskiej,

– kształtowanie ładu przestrzennego,

– rozwój społecznego i gospodarczego obszaru związku metropolitalnego,

– zadania w zakresie metropolitalnych przewozów pasażerskich,

– współdziałania w ustalaniu przebiegu dróg krajowych i wojewódzkich na obszarze związku,

– promocja związku metropolitalnego i jego obszaru,

– rozwiązywanie ponadlokalnych problemów.

Skąd finanse?

Źródłami dochodów związku metropolitalnego będą przede wszystkim udziały we wpływach z podatków oraz składki od gmin należących do związku – te będą stanowiły jedną dziesiątą wpływów. Budżet będzie zasilany z budżetu państwa dodatkowymi 5% wpływów z podatku PIT, według szacunków to kwota między 260 a 280 mln złotych. W pierwszym roku będzie to natomiast 0,2% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie związku.

Tożsamość i historia ważne

Gminy będą miały wpływ na kluczowe decyzje, podział i wykorzystanie środków finansowych oraz realizowane zadania. Organami związku będzie zgromadzenie złożone z delegata z każdej z gmin oraz pięcioosobowy zarząd.

Według założeń, wspólne działania gmin pozwolą na realizację zadań nieosiągalnych finansowo dla pojedynczych miast, mają zagwarantować oszczędności, a także zwiększyć promocję. Związek metropolitalny ma także przynieść pozytywne zmiany w komunikacji.

Co istotne, gminy pozostaną samodzielne, a ich tożsamość w żaden sposób nie będzie naruszona. Wszelkie działania mają być prowadzone z uwzględnieniem historii, odrębności oraz różnic, jakie występują między miastami.

Rozporządzenie powołujące związek metropolitalny w województwie śląskim wydane zostanie do 30 czerwca 2017 roku.

  1. ulotka informacyjna
  2. Zarządzenie
  3. Ogłoszenie
  4. Formularz
  5. Ustawa o związku metropolitalnym