Stowarzyszenie MOST przypomina i zaprasza wszystkich zainteresowanych związaniem swojej przyszłości zawodowej z pracą z osobami niepełnosprawnymi, do wzięcia udziału w cyklu bezpłatnych szkoleń organizowanych w ramach projektu „Ponad granicami walczymy z barierami”.
Proponowane przez nas szkolenia mają na celu poszerzenie wiedzy oraz rozwinięcie kompetencji zawodowych osób rozpoczynających prace na rzecz wspierania ludzi niepełnosprawnych w ich życiu codziennym oraz rehabilitacji.

W czasie cyklu poruszana będzie następująca tematyka:
1.   Polski system wsparcia osób niepełnosprawnych (rodzaje i przyczyny  niepełnosprawności, system orzecznictwa o niepełnosprawności, formy instytucjonalnego i społecznego wsparcia dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin ,osoby niepełnosprawne w systemie edukacyjnym).
2.   Dyskryminacja osób niepełnosprawnych w życiu zawodowym i społecznym (pojęcie dyskryminacji oraz jej przejawy w stosunku do osób niepełnosprawnych, prawne aspekty dyskryminacji, elementy treningu antydyskryminacyjnego).
3.   Metody wprowadzania osób niepełnosprawnych na rynek pracy (model asystenta zatrudnienia, działalność zarobkowa osób niepełnosprawnych, współpraca z biznesem-pozyskiwanie zleceń dla osób niepełnosprawnych).
4.   Propozycje zmian w polskim systemie aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych w oparciu o model  wypracowany w projekcie „Ponad granicami walczymy z barierami”.
5.   Możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych do pracy z osobami niepełnosprawnymi – programy współpracy i wymian międzynarodowych, staże i praktyki zagraniczne, możliwości sfinansowania kursów i szkoleń.
6.   Praktyczne aspekty pracy z osobami niepełnosprawnymi-wybrane zagadnienia (komunikacja z osobami niepełnosprawnymi, motywacja osób niepełnosprawnych problematyka pracy rodzinami osób niepełnosprawnych, wypalenie zawodowe w pracy z osobami niepełnosprawnymi).
7.   Dobre praktyki rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych na przykładzie: Zakładu Aktywności Zawodowej w Lalikach (wizyta studyjna), PSOUU w Mikołowie, działalności Stowarzyszenia Ad Vitam Dignam, niemieckiego Gesellschaft für Soziale Dienstleistungen Essen mbH.
 
Zaplanowano otwarcie dwóch grup szkoleniowych, których szkolenia odbędą się w następujących terminach:
26-27 października – szkolenie wyjazdowe (Laliki, szkolenie całodniowe) – grupa I i II
23-24 listopada – szkolenie stacjonarne (Katowice, szkolenie całodniowe)- grupa I
26 listopada – szkolenie stacjonarne (Katowice, godziny popołudniowe)- grupa I
27 listopada – szkolenie stacjonarne (Katowice, godziny popołudniowe)- grupa II
7-8 grudnia – szkolenie stacjonarne (Katowice, szkolenie całodniowe)- grupa II.
 
Szkolenia prowadzone będą przez trenerów-praktyków, posiadających wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi. Szczegółowy program szkoleń zostanie przekazany Państwu w późniejszym terminie.
 

Do udziału w cyklu szkoleń mogą zgłaszać się:

– osoby działające jako wolontariusze bądź też pracujące na rzecz instytucji zajmujących się integracją społeczno-zawodową osób niepełnosprawnych (organizacji pozarządowych, warsztatów terapii zajęciowej, szpitali, ośrodków opiekuńczo-rehabilitacyjnych, domów pomocy społecznej oraz wszelkich organizacji wspierających osoby niepełnosprawne),
– studenci oraz absolwenci kierunków predysponujących do pracy z osobami niepełnosprawnymi, jak pedagogika, psychologia, doradztwo zawodowe, praca socjalna (oraz  pokrewnych) mający już za sobą pierwsze doświadczenia w pracy z osobami niepełnosprawnymi
Cykl obejmuje pięć dni szkoleniowych. Wszystkie szkolenia są bezpłatne i w większości odbywają się w weekendy, w centrum Katowic. Dwa dni szkoleniowe są przewidziane w formie wyjazdu w góry. Organizatorzy w ciągu każdego dnia szkoleniowego zapewniają niezbędne materiały i catering, dodatkowo zapewniamy zakwaterowanie w trakcie szkolenia wyjazdowego. Każda osoba, która ukończy cykl szkoleniowy otrzyma certyfikat poświadczający zdobyte kompetencje.
 
Wszystkie osoby zainteresowane wzięciem udziału w cyklu szkoleń prosimy o przesłanie do 21 października 2013 r., do godziny 12.00 na adres:
o.krzus@mostkatowice.plwypełnionego, załączonego formularza zgłoszeniowego.
Liczba miejsc jest ograniczona!
 
O zakwalifikowaniu do udziału w cyklu szkoleniowym zostaną Państwo powiadomieni mailowo w dniu 21 października, w godzinach popołudniowych.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami.
 
Więcej informacji o szkoleniach i rekrutacji udziela:
Olga Krzuś pod numerem telefonu:32 253 94 20/32 757 66 37 bądź mailowo: o.krzus@mostkatowice.pl