W dniach 28-30 stycznia  Wolontariat przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sosnowcu organizuje zbiórkę leków bezreceptowych i środków opatrunkowych dla bezdomnych. Akcja „Apteczka” przeprowadzana jest w ramach programu wolontaryjnego „Życzliwy Patrol”, skierowanego do osób bezdomnych z terenu miasta Sosnowca.

 

Wolontariusze będą dyżurować w godz. 10.00-12.00 w następujących aptekach:

• „SALVIA” ul. Narutowicza 54

• „Pod Ratuszem” ul. Mościckiego 20

• „Zamkowa” ul. Zamkowa 8A

• „HELIANT” ul. 3-go Maja 22

Przy specjalnie oznakowanych koszach wolontariusze informować będą klientów o możliwości przekazania dodatkowego produktu na rzecz potrzebujących. Przyda się każdy bandaż, gaza, kompres, plaster. Potrzebne są także maści przeciwbólowe, maści na odmrożenia, tabletki witaminowe.

Podarowane produkty zostaną posortowane, a następnie przekazane osobom bezdomnym przebywającym w ośrodkach wsparcia, jak również tym, którzy z różnych względów nie przebywają w schroniskach i noclegowniach 

Darczyńcą może zostać każdy! Wystarczy przyjść do jednej z wymienionych wyżej aptek i zakupić choćby jeden z powyższych leków.

Wszelkich informacji odnośnie uzyskania pomocy i wsparcia dla osób bezdomnych można uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sosnowcu przy ul. 3 – go Maja 33 tel. 32 296 22 48, lub 32 296 22 47.