Przedłużony nabór wolontariuszy do Krainy Świetlików! Do 19.09!
 
Chcesz się dowiedzieć z jakimi problemami związanymi ze swoją aktywnością borykają się małe dzieci? Jakie są symptomy krzywdzenia małych dzieci – jak używać narzędzi diagnostycznych? Jak wspierać rozwój inteligencji emocjonalnej dziecka? Jak pracować metodyką Krainy Świetlików?  Interesuje cię wolontariat w ramach nowatorskiego programu profilaktyki?
Stowarzyszenie Auxilium prowadzi nabór wolontariuszy do innowacyjnego programu profilaktyki i wsparcia rozwoju emocjonalnego małych dzieci. Zapraszamy absolwentów i studentów 4 i 5 roku kierunków: psychologia, socjologia, pedagogika lub kierunków pokrewnych. Czekamy na zgłoszenia chętnych do 19 września.
Spotkanie organizacyjne odbędzie się 21.09.2013r.

CEL PROGRAMU
Głównym celem programu jest realizacja działań profilaktycznych, które doprowadzą do osłabienia zjawiska przemocy międzyrówieśniczej w szkole podstawowej poprzez wsparcie rozwoju emocjonalnego uczniów w wieku 7 lat. Program porusza najważniejsze elementy dotyczące rozwoju społeczno-emocjonalnego, wyposaża dzieci w wiedzę dotyczącą emocji, czynników ryzyka bycia ofiarą i umiejętności właściwego reagowania na trudne sytuacje – w bezpiecznej metaforycznej formule.
Program składa się z 3 części: sześciu jednolekcyjnych spotkań dla dzieci, sześciu trzygodzinnych spotkań dla ich rodziców oraz warsztatów dla nauczycieli. Scenariusz dla dzieci i rodziców zaplanowa­ny został jako dopełniająca się całość.
Pilotaż zostanie przeprowadzony w trzech szkołach podstawowych wybranych z pięciu dzielnic Sosnowca (I klasy).

METODYKA
W Krainie Świetlików to innowacyjna gra planszowa. Poprzez zabawę w ciekawy sposób uczy dzieci jak radzić sobie z doświadczanymi przez nie emocjami – głównie z tymi trudnymi, mogącymi stanowić znaczne obciążenie dla dziecka.
Gracze w trakcie podróży do Bramy Krainy Świetlików poznają określone emocje i sposoby reagowania w określonych sytuacjach. W tym celu gra wykorzystuje metaforę, co zapewnia bezpieczne warunki rozgrywki. Poprzez metaforę dziecko nie doświadcza tych sytuacji wprost, ma natomiast możliwość zidentyfikowania się z wybranymi przez siebie postaciami i treściami, nadając im swoje, zawsze indywidualne znaczenie.
Jeżeli w grze odnajdzie jakieś znane sobie doświadczenie czy emocje, to może uzyskać możliwość przepracowania problemu, znalezienia rozwiązań. Ze względu na swój kooperacyjny charakter gra uczy również współpracy w grupie rówieśniczej, dzięki czemu wzmacnia więzi między dziećmi. Przed i w trakcie gry, gracze są zachęcani do rozmowy na temat doświadczeń przezywanych przez bohaterów gry.
Gra ma charakter profilaktyczny i jest przeznaczona również dla dzieci, które nie miały do tej pory żadnych trudności ze swoimi emocjami. Gra stwarza bezpieczną przestrzeń do rozmowy o emocjach i doświadczeniach dziecka. Jesteśmy przekonani, że będzie ona ogromnym wsparciem dla rodziców, nauczycieli, pedagogów i każdego, kto pracuje z dziećmi.

CEL WOLONTARIATU
Celem wolontariatu jest pomoc w realizacji programu „W Krainie Świetlików”. W każdej szkole program będzie realizowany przez lidera programu (pedagog, psycholog zatrudniony w placówce) oraz 2 wolontariuszy wspomagających.
Celem wolontariatu jest również zdobycie przez wolontariusza praktycznej umiejętności nawiązania kontaktu z dzieckiem i jego rodziną, świadczenia pomocy edukacyjnej rodzicom biorącym udział w projekcie, udział jako obserwator lub pomocnik w grupach kompetencji wychowawczych dla rodziców.
Współpraca z wolontariuszami realizowana jest w formie umowy wolontarystycznej.

DLA KOGO?
Wolontariat skierowany jest do absolwentów oraz studentów 4 i 5 roku kierunków: psychologia, socjologia oraz pedagogika lub kierunków pokrewnych.

CZAS TRWANIA
Współpraca w ramach realizacji projektu trwa 4 miesiące (wrzesień – grudzień 2013).

OFERUJEMY

  • Udział w 60 godzinnym certyfikowanym szkoleniu z pracy metodyką programu;
  • Udział w superwizjach grupowych;
  • Certyfikat udziału w projekcie;
  • gwarantowane miejsce na IV Regionalnej konferencji z udziałem Rzecznika Praw Dziecka pt. Profilaktyka krzywdzenia małych dzieci w perspektywie teorii przywiązania, która odbędzie się w Sosnowcu 14 listopada 2013r.

OCZEKUJEMY

  • pomocy przy realizacji projektu (praca z dzieckiem w szkole – godziny do południowe) w określonym wcześniej terminie;
  • udziału w szkoleniu organizowanym w ramach wolontariatu;
  • udziału w superwizjach;
  • pracy organizacyjnej na rzecz programu w określonym wcześniej terminie

REKRUTACJA:
Osoby zainteresowane podjęciem wolontariatu prosimy o przesyłanie formularza zgłoszeniowego (do pobrania 
Formularz Kraina) na adres e-mail: kontakt@moc-wsparcia.pl
Termin nadsyłania zgłoszeń mija 19 września 2013r.
Spośród chętnych którzy nadeślą zgłoszenie wybierzemy 4 osoby do współprowadzenia zajęć pilotażowych .
Wolontariat odbywać się będzie w Sosnowcu, w jednej z w
ybranych szkół.