grafika protokol

Przedstawiamy protokół z konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie trybu powoływania, organizacji oraz trybu działania Sosnowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.