W dniach 16 – 23 września 2022 Fundacja Aktywni w Europie zorganizowała międzynarodowy projekt “Too tasty to waste it”. Przedsięwzięcie zostało dofinansowane w ramach programu Erasmus +. W międzynarodowej wymianie młodzieży wzięli udział przedstawiciele Fundacji Aktywni w Europie, Sdruzhenie “MOGA” z Bułgarii oraz OZ Guľôčka ze Słowacji. Spotkanie odbyło się w Poroninie i uczestniczyło w nim w sumie 36 osób. Każda grupa narodowa składała się z 10 uczestników i 2 liderów.

W “Too tasty to waste it” młodzi ludzie zmierzyli się z tematyką problemu, powszechnego w krajach wysokorozwiniętych, jakim jest marnowanie żywności.
Celem projektu było:
– podniesienie świadomości, związanej z problematyką marnowania żywności i uświadomienie powagi problemu, który zagraża ludziom i środowisku naturalnemu;
– podniesienie świadomości na temat zagrożeń i negatywnych skutków marnowania żywności (m.in. konsekwencje społeczne, ekonomiczne, ekologiczne);
– rozwinięcie kompetencji, które przyczynią się do ograniczenia do minimum marnowania żywności (wdrożenie innowacyjnych i kreatywnych rozwiązań, które będą zapobiegać wyrzucaniu żywności);
– wymiana doświadczeń i dobrych praktyk, związanych z zapobieganiem wyrzucania jedzenia;
– wykształcenie, rozwój i promowanie pozytywnych zmian oraz zachowań, przyczyniających się do ograniczenia marnowania żywności, a tym samym dbania o otoczenie i środowisko naturalne;
Swoje działania w ramach międzynarodowej inicjatywy, młodzi ludzie rozpoczęli od określenia swoich obaw i oczekiwań, stworzenia zasad wymiany młodzieży, a także przeprowadzenia wielu, kreatywnych gier i aktywności. Dzięki temu mogli lepiej się ze sobą zapoznać, zintegrować jako zespół oraz stworzyć przyjazną i sprzyjającą efektywnej pracy atmosferę, a także przeanalizowali i podsumowali okres przygotowań do międzynarodowego spotkania

W czasie warsztatów każda z grup narodowych przedstawiła szczegółowe dane na temat marnowania żywności w naszych krajach i Europie na przestrzeni lat. Przygotowane przez uczestników  prezentacje, pokazały z jak wielkim problemem się zmagamy, a także jakim ogromnym wyzwaniem jest dokonanie zmian w kwestiach, związanych z wyrzucaniem żywności. Podczas wielu tematycznych zajęć młodzież dyskutowała m.in.- o problemie marnowanie żywności w naszych krajach i Europie, o przyczynach marnowania żywności i kolejnym problemie, jaki jest z nim związany – wyrzucaniu jedzenia. Każda z grup zaprezentowała przykłady marnowania żywności (np. podczas produkcji, w lokalach gastronomicznych, szkołach, domostwach, supermarketach) w naszych państwach oraz ich skalę. Rozmawiali również o negatywnych skutkach, jakie niesie zjawisko marnowania i wyrzucania żywności, zarówno na ludzi, jak i środowisko naturalne, a także o problemie głodu. Większość ludzi, pozbywając się żywności, nie myśli o osobach, które w tym samym momencie cierpią głód – zarówno te z krajów ubogich, jak i naszych, europejskich państw. W naszych krajach, jak i społecznościach są osoby potrzebujące – starsze, bezdomne, schorowane, a także dzieci i młodzież, żyjące w skrajnym ubóstwie.

Uczestnicy konwersowali o dobrych praktykach, związanych z zapobieganiem marnowaniu żywności, a także wykorzystywania jedzenia, które jako konsumenci z różnych powodów wyrzucamy.
Jednym z wielu elementów wymiany młodzieży były wieczory narodowe, przygotowane przez uczestników międzynarodowego spotkania. Każda z grup zaprezentowała swój kraj, tradycje i zwyczaje w sposób kreatywny i interesujący.
Dzięki poszczególnym zajęciom, młodzi ludzie zdobyli wiedzę i podnieśli swoją świadomość na temat problemów, związanych z marnowaniem żywności, które zagrażają ludziom i środowisku naturalnemu; zdobyli wiedzę i stali się bardziej świadomi zagrożeń i negatywnych skutków marnowania żywności (m.in. konsekwencje społeczne, ekonomiczne, ekologiczne); poszerzyli odpowiednie umiejętności ekologiczne, dzięki którym mogą zmienić swoje codzienne nawyki na bardziej przyjazne dla nich samych i dla środowiska naturalnego; rozwinęli kompetencje, dzięki którym mogą ograniczyć marnowanie żywności, a także wymienili się cennym doświadczeniem na tego, jak dbają o środowisko.
Uczestnicy wzięli również udział w warsztatach kulinarnych. Pracując w międzynarodowych zespołach, przygotowali szereg dań (np. kiszonki, sałatki, desery, główne dania), zużywając resztki jedzenia, które zostały z innych posiłków czy powstały przy przyrządzaniu posiłku, a które nadal nadają się do spożycia. Podczas zajęć, młodzi ludzie nauczyli się wykorzystywać żywność, która normalnie jest wyrzucana, a z której można wciąż przygotować smaczne dania i przyczynić się do wyeliminowania wyrzucania produktów.
Młodzież przygotowała i przeprowadziła konferencję online z udziałem ich rówieśników z Polski, Bułgarii i ze Słowacji. Wirtualne spotkanie zorganizowali zgodnie z planem i blokami tematycznymi, które wcześniej opracowali: powitanie i wprowadzenie do tematyki konferencji; prezentacja projektu i programu Erasmus +; marnowanie żywności w naszych krajach i Europie oraz negatywne skutki i następstwa tego zjawiska; sposoby zapobiegania marnowaniu żywności i dobre praktyki; kreatywne, kulinarne sposoby zapobiegające wyrzucaniu jedzenia; dyskusja końcowa, odpowiedzi na nurtujące pytania oraz wymiana doświadczeniami i opiniami. Konferencja była ważnym elementem międzynarodowego spotkania, dzięki której uczestnicy mieli możliwość podzielenia się wypracowanymi w czasie wymiany młodzieży rezultatami i cennym doświadczeniem.
Projekt został zrealizowany w języku angielskim z wykorzystaniem metod edukacji pozaformalnej takich, jak: gry i zabawy integracyjne, zajęcia tematyczne, zajęcia kreatywne, warsztaty kulilnarne, spotkania z ekspertami, dyskusje, wymiana doświadczeń, spotkania online, ewaluacje, refleksje, wieczory narodowe itd.