pobrane

Hospicjum Sosnowieckie im. Św. Tomasza Ap. w Sosnowcu zaprasza Państwa do udziału w bezpłatnym szkoleniu pn.:„Organizacja opieki zdrowotnej i społecznej dla osób starszych, przewlekle chorych, niesamodzielnych w miejscu zamieszkania.

„Organizacja opieki zdrowotnej i społecznej dla osób starszych, przewlekle chorych, niesamodzielnych w miejscu zamieszkania”.

 

Adresaci i cel szkolenia:

• Szkolenie skierowane jest do członków rodzin i opiekunów zajmującymi się osobami przewlekle chorymi, starszymi, niesamodzielnymi.

• Uzyskana wiedza praktyczna i teoretyczna ułatwi Państwu sprawowanie opieki nad swoim bliskim w środowisku domowym.

 

Termin szkolenia:

24 – 27 czerwca 2019 (poniedziałek, wtorek, środa, czwartek) w godz. 16:00 – 20:00

 

Tematyka szkolenia dla rodzin i opiekunów:

• zagadnienia z zakresu usług opiekuńczych, socjalnych „Dokąd po pomoc?”

• charakterystyka opiekuna medycznego w opiece środowiskowej

• organizacja opieki zdrowotnej w środowisku domowym – charakterystyka problemów zdrowotnych osób starszych

• psychologiczne problemy w kontakcie z chorym• podstawy rehabilitacji w domu – techniki

• warsztat : pielęgnacja ciała i inne czynności opiekuńcze

• warsztat : organizacja czasu wolnego osobie starsze

• warsztat : zmiany ułożenia chorego, przenoszenia, poruszania się

 

Miejsce szkolenia:

Hospicjum Sosnowieckie im. Św. Tomasza Ap. w Zagłębiowskim Centrum Wsparcia Opiekuńczo – Rehabilitacyjno- Psychologicznego w Sosnowcu, dzielnica Klimontów

ul. Hubala Dobrzańskiego 131

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem (32) 8329420 lub, kom. 693 714 555 lub w godz.. 08:30 do 15:30.