AKTYWNI W EUROPIE

 

 

 

Sosnowiecka Fundacja Aktywni w Europie w okresie od 16 października do 23 października
2017 r. zrealizowała międzynarodowy projekt “Eurotrip”, sfinansowany z funduszy Programu Erasmus +. Oprócz młodzieży z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Dąbrowie Górniczej, w projekcie uczestniczyła młodzież z włoskiej organizacji Y.E.A.S.T. Youth Europe Around Sustainability Tables i z bułgarskiej grupy nieformalnej Young Europeans for Peace, działającej przy Tsar Simeon Veliki Seconadary School w Vidin – w sumie 36 osób.
Na miejsce działań wymiany młodzieży został wybrany Poronin. Honorowy patronat nad projektem objął Wójt Gminy Poronin – Bronisław Stoch.

Celem przedsięwzięcia było zdobycie przez uczestników wiedzy oraz umiejętności z tematyki, związanej z Unią Europejską, jej historią, mechanizmami funkcjonowania oraz europejskimi instytucjami. Projekt był swoistą podróżą do miejsc (państw, regionów oraz miast), w których podejmowano kluczowe decyzje i podpisywano kluczowe dokumenty, dotyczące Wspólnoty Europejskiej oraz w których funkcjonują i działają najważniejsze europejskie instytucje. Przedsięwzięcie przyczyniło się do tego, że młodzi ludzie stali się bardziej świadomymi obywatelami i Europejczykami.
Wszystkie działania były realizowane w języku angielskim przy wykorzystaniu metod i narzędzi edukacji pozaformalnej.

Program wymiany był bardzo napięty. Poza licznymi sesjami tematycznymi i zajęciami aktywizującymi, młodzież uczestniczyła w spotkaniu w Stowarzyszeniu Siemacha, w czasie którego dyskutowano o misji Stowarzyszenia, o projekcie “Eurotrip” oraz o świadomości europejskiej młodych ludzi. Uczestnicy wzięli również udział w grze miejskiej w Krakowie i Zakopanem.
W czasie trwającej 8 dni wymiany młodzieży, uczestnicy poznali swoje kultury, kulturę lokalną, ale przede wszystkim zdobyli nowych, międzynarodowych przyjaciół. Dla wielu osób był to pierwszy, zagraniczny wyjazd oraz pierwsze doświadczenie pracy w międzynarodowym zespole.

DSC 0231

DSC 0466