W dniach 14 – 20 października 2021, Fundacja Aktywni w Europie zorganizowała kolejny, międzynarodowy projekt – „Waste – not in good taste!”. Przedsięwzięcie było dofinansowane w ramach programu Erasmus +. W międzynarodowej wymianie młodzieży wzięli udział przedstawiciele Fundacji Aktywni w Europie, Stowarzyszenia “NIE” z Bułgarii oraz szkoły SCOALA GIMNAZIALA SIEU z Rumunii. Spotkanie odbyło się w Poroninie i uczestniczyło w nim w sumie 36 osób. Każda grupa narodowa składała się z 10 uczestników i 2 liderów.
Celem międzynarodowego projektu było:

– rozwinięcie kompetencji na temat ochrony środowiska, związanej z ideą “zero waste”;

– poszerzenie wiedzy i podniesienie świadomości na temat idei “zero waste”, a także wymiana doświadczenia i dobrych praktyk w tym zakresie;

– rozwój i promowanie nawyków proekologicznych, dążących do ponownego wykorzystania materiałów już zużytych i ograniczenia generowania odpadów, a tym samym do ochrony środowiska;

– podniesienie świadomości na temat zagrożeń, związanych z niekontrolowanym generowaniem odpadów i degradacją środowiska, która jest ściśle związana z działalnością człowieka;

Na początku wymiany młodzieży, uczestnicy przeprowadzili gry i zabawy z imionami, dzięki którym lepiej się ze sobą zapoznali, przełamali pierwsze lody i nieśmiałość w komunikowaniu się w języku angielskim. Wszystkim towarzyszyły pozytywne nastroje i ogromna motywacja do działania. W trakcie jednych z wielu zajęć, uczestnicy spotkali się online z ekspertem oraz zapoznali zasadami segregacji odpadów.

Podczas zajęć, poświęconych głównej tematyce projektu, młodzi ludzie:

– zaprezentowali największe problemy, związane z ochroną środowiska w ich regionach oraz negatywnymi działaniami człowieka. Zapoznali się również z pozytywnymi zachowaniami z ich społeczności lokalnych, mającymi na celu dbanie o środowisko, a także dobrymi praktykami;

– dyskutowali na temat przeciwdziałania zanieczyszczaniu środowiska poprzez konsekwentne odmawianie korzystania i kupowania produktów, które są wyprodukowane ze szkodą dla środowiska oraz generujących dodatkowe odpady. Uczestnicy zaprezentowali wciąż panujące nawyki w ich krajach, które nie są zgodne z “zero waste” oraz rozmawiali o możliwościach wprowadzenia rozwiązań, które mogą zastąpić dotąd szkodliwe i generujące odpady zachowania, tymi, które są przyjazne dla środowiska;

– podjęli dyskusję na temat tego, co młodzi ludzie mogą zrobić, aby zmniejszyć generowanie odpadów, a także ograniczyć konsumpcję niepotrzebnych produktów, zbędnych rzeczy oraz towarów nadmiernie opakowanych, jednorazowych czy o niskiej jakości;

– rozmawiali o tym, jak zachęcić młodych ludzi i nie tylko do ponownego zagospodarowania materiałów, które zostały już wykorzystane/zużyte, a także do stosowania produktów/dóbr wielokrotnego użytku, które posłużą przez dłuższy czas; pracowali nad stworzeniem z materiałów już zużytych, nowych przedmiotów (praktycznych, innowacyjnych, codziennego użytku, które można ponownie wykorzystać);

– poruszyli tematykę tego, jak zapobiegać marnowaniu żywności oraz jak w warunkach domowych można w prosty sposób stworzyć swój kompostownik;

– rozmawiali na temat realnych zagrożeń, które mają już miejsce w naszym otoczeniu i które mogą wydarzyć się w najbliższej przyszłości z powodu obojętnych lub szkodliwych działalności człowieka na środowisko naturalne. Młodzież z Bułgarii, Rumunii i Polski odwiedziła również Centrum Edukacji Przyrodniczej Tatrzańskiego Parku Narodowego, gdzie poszerzyła wiedzę i miała możliwość podjęcia dyskusji na temat konsekwencji, którym będziemy musieli stawić czoła, jeżeli nie poprawimy naszych działań w zakresie ochrony środowiska i właściwego dbania o Planetę.

Młodzież podczas wymiany młodzieży “Waste – not in good taste!” przygotowała i zorganizowała również konferencję online oraz spotkanie ze swoimi rówieśnikami. W ramach spotkania przeprowadzili panele dyskusyjne, dotyczące idei “zero waste”, dobrych praktyk, a także zagrożeń i konsekwencji, wynikających z niewłaściwego dbania o środowisko naturalne.

Działania online zwiększyły zasięg międzynarodowego projektu i programu, a także były okazją do rozpowszechnienia wypracowanych rezultatów, wymiany doświadczeń podczas paneli dyskusyjnych, a także odpowiedzenia na wiele pytań.

Dzięki projektowi, uczestnicy podnieśli swoją świadomość na temat ochrony środowiska i ekologii – stali się bardziej świadomi tego, w jaki sposób mogą przyczynić się do lepszego dbania o Planetę, a także stali się bardziej świadomi negatywnych działań człowieka na środowisko i możliwych ich konsekwencji. Dzięki poszerzeniu wiedzy na temat idei i zasad “zero waste” rozwinęli swoje postawy i nawyki proekologiczne, takie jak świadome odmawianie korzystania ze szkodliwych dla środowiska materiałów; ograniczanie konsumpcji nisko jakościowych i niepotrzebnych produktów, generujących nadmierne ilości odpadów oraz wybieranie produktów trwałych i wielokrotnego użytku; ponowne wykorzystywanie materiałów już zużytych w nowy i praktyczny sposób; świadome i obowiązkowe segregowanie odpadów; unikanie marnowania żywności i odpowiednie kompostowanie odpadów.