hero2

“European Hero” to projekt, sfinansowany z funduszy Programu Erasmus +, zrealizowany w okresie od 6 marca do 13 marca 2018 r. przez sosnowiecką organizację pozarządową – Fundację Aktywni w Europie.

W międzynarodowej wymianie wzięła udział młodzież z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Dąbrowie Górniczej, na co dzień współpracująca z Fundacją, a także młodzież z litewskiej organizacji VsI Inovaciju biuras i z tureckiej grupy nieformalnej Incir Genclik Grubu. W sumie w projekcie uczestniczyło 36 osób. Każda grupa narodowa składała się z 10 uczestników w wieku 16-24 lat i 2 liderów. Na miejsce działań wymiany młodzieży został wybrany Poronin. Honorowy patronat nad projektem “European Hero” objął Wójt Gminy Poronin – Bronisław Stoch. Projekt poruszał ważne kwestie, dotyczące negatywnych zjawisk i zachowań, które mają miejsce w Europie i ciągle się nasilają – tj. brak tolerancji, agresja, rasizm, ksenofobia, dyskryminacja. Efektem pracy uczestników jest stworzony przez nich komiks “European Hero” i maskotka Super Bohater, który walczy o godność drugiego człowieka. Przedsięwzięcie przyczyniło się do tego, że młodzi ludzie stali się bardziej świadomymi obywatelami i Europejczykami.

Projekt został zrealizowany w języku angielskim, przy zastosowaniu metod edukacji pozaformalnej takich, jak: ewaluacje i refleksje, aktywności integracyjne, praca w grupach, zajęcia plastyczne, happening, zajęcia tematyczne, wieczory narodowe, wieczór regionalny. Młodzież przygotowała również i przeprowadziła w Zakopanem kampanię promocyjno-informacyjną “You can be a hero!”. Jej celem było zachęcanie lokalnej społeczności do reagowania na takie negatywne zachowania, jak: brak tolerancji, agresja, rasizm, ksenofobia, dyskryminacja, których jesteśmy świadkami.
W czasie trwającej 8 dni wymiany młodzieży, uczestnicy poznali swoje kultury, kulturę lokalną i zdobyli nowych, międzynarodowych przyjaciół.

hero1hero