W dniach 24 – 30 sierpnia 2022 Fundacja Aktywni w Europie zorganizowała międzynarodowy projekt “Eco Influencers”. Przedsięwzięcie było dofinansowane w ramach programu Erasmus +. W międzynarodowej wymianie młodzieży wzięli udział przedstawiciele Fundacji Aktywni w Europie, Sdruzhenie “NIE” z Bułgarii oraz Yıldırım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi z Turcji. Spotkanie odbyło się w Poroninie i uczestniczyło w nim w sumie 36 osób. Każda grupa narodowa składała się z 10 uczestników i 2 liderów.

Rosnący konsumpcjonizm oraz niski poziom dbania o środowisko, zwłaszcza w ostatnich dwóch latach, kiedy z powodu pandemii zostały zużyte niezliczone liczby jednorazowych rękawiczek, masek, nie oszczędzano wody i marnowano wiele jedzenie, zmobilizował młodzież do stworzenia międzynarodowej inicjatywy.

Celem projektu było:

– poszerzenie kompetencji cyfrowych, w tym świadomego i odpowiedzialnego wykorzystania social mediów, aplikacji i narzędzi internetowych do promowania zachowań ekologicznych oraz przekazywania wiedzy na temat ochrony środowiska i dbania o Planetę;

– poszerzenie kompetencji z zakresu ekologii, ochrony środowiska i zmian klimatycznych, które umożliwią młodym ludziom stanie się eco influencerami, promującymi ekologiczne i odpowiedzialne zachowania wśród rówieśników;

– poszerzenie kompetencji z zakresu ekologii, ochrony środowiska i zmian klimatycznych wśród rówieśników z lokalnych społeczności;

– podniesienie świadomości na temat zagrożeń, wynikających z zaniechania dbania o środowisko, a także na temat mitów i faktów ekologicznych, które powielane są w Sieci;

– poszerzenie wiedzy na temat eko aplikacji internetowych, które umożliwiają im wdrożenie eko praktyk w ich codzienne życie; zdobycie umiejętności ich obsługi i promowanie ich wśród swoich rówieśników;

– zmiana stylu życia oraz podejścia do odpowiedzialnych i ekologicznych zachowań, zarówno wśród uczestników, jak i ich rówieśników z lokalnych społeczności; uczynienie “bycia eko” trendem i istotnym elementem codziennego funkcjonowania, którym warto chwalić się w social mediach;

Podczas wymiany młodzieży, uczestnicy z Polski, Turcji oraz Bułgarii:

– zaprezentowali wyniki wywiadów z rówieśnikami z ich społeczności, które przeprowadzili podczas etapu przygotowań. W wywiadach zapytali o to, jak młodzi ludzie dbali o środowisko przed pandemią koronawirusa, jak dbali podczas pandemii oraz czy zamierzają coś zmienić w swoich ekologicznych zachowaniach. Dzięki wywiadom, dowiedzieli się czy młodzi ludzie w naszych krajach są eko, czy jak dbali o środowisko w okresie przed pandemią.

– podzielili się także swoim doświadczeniem – jak dbają o środowisko naturalne, jakie eko praktyki stosują w ich rodzinnych domach czy w szkołach. Spotkali się wirtualnie z ekspertem, który posiada profesjonalną wiedzę z zakresu świadomego i odpowiedzialnego użytkowania social mediów. Dzięki zajęciom, dowiedzieli się, jak należy postępować, aby prowadzić swoje profile w mediach społecznościowych zgodnie z prawem, jakie błędy najczęściej popełniają początkujący influencerzy czy zwykli użytkownicy mediów społecznościowych, a także jakie konsekwencje możemy ponieść za niewłaściwe lub niezgodne z prawem postępowanie w sieci.

– podjęli dyskusję na temat negatywnych działań człowieka, które na przestrzeni ostatnich wieków doprowadziły do fatalnego stanu naszego środowiska i Planety – np. narodziny i szybki rozwój przemysłu, rozwój górnictwa, rozwój transportu, awarie jądrowe, rosnąca produkcja i konsumpcjonizm itd.; naturalnych przyczyn zanieczyszczeń środowiska, takich jak działania wulkanów, powodzie, naturalne pożary lasów czy samoistne uwalnianie się ropy naftowej; negatywnych skutków zanieczyszczeń środowiska tj. globalne ocieplenie, dziura ozonowa, smog, kwaśne deszcze; a także negatywnych konsekwencji tych skutków np. wyginięcie gatunków zwierząt czy roślin, rozwój chorób (rak, astma, alergie), zmiany pogodowe oraz występowanie ekstremalnych zjawisk jak trąby powietrzne czy huragany.

– odwiedzili Tatrzański Park Narodowy i wzięli udział w kreatywnych zajęciach z ekspertem,                     w ramach których zrealizowali zadania, dzięki którym zdobyli wiedzę na temat zmian, zachodzących w przyrodzie pod wpływem działalności człowieka i sił natury. W ramach zajęć dowiedzieli się jak zmieniał się krajobraz i przyroda Tatr na przestrzeni wieków; jak wielki wpływ na zmiany miał człowiek i jego działalność oraz jak tatrzański ekosystem może wyglądać w przyszłości, jeżeli nie podejmiemy odpowiednich działań.

– zapoznali się z różnymi metodami zwalczania i ograniczania zanieczyszczenia środowiska m.in. o odnawialnych źródłach energii i potrzebie rozwijania tego sektora w naszych krajach; o wdrożeniu stylów życiu Zero Waste; o rozwoju technologii, który przyczyni się do ograniczenia emisji dwutlenku węgla; a także o drobnych czynnościach, które może wdrożyć każdy człowiek, wpisując się w trend bycia eko i przyczynić się do poprawy kondycji naszej Planety. Młodzi ludzie zapoznali się również z praktycznymi aplikacjami dla osób, które pragną eksplorować świat przyrody, śledzić na bieżąco zanieczyszczenie powietrza w różnych częściach kraju czy świata, zdobywać wiedzę na temat bardziej zrównoważonego i przyjaznego dla środowiska trybu życia, a także przyczynią się do wdrożenia stylu życia według Zero Waste.

– przygotowali konferencję online z udziałem ich rówieśników z Polski, Bułgarii i Turcji. Podczas spotkania online, młodzi ludzie opowiedzieli o projekcie, programie Erasmus+; jak również przygotowali bloki tematyczne, związane z przyczynami zanieczyszczeń środowiska tych spowodowanych przez człowieka oraz tych o charakterze naturalnym, zanieczyszczeniami i ich negatywnych konsekwencjami; a także eko mitami, eko faktami oraz eko aplikacjami; na zakończenie konferencji online, uczestnicy poruszyli tematykę wyzwań, które stoją przed nami, naszymi państwami i światem, a które mogą przyczynić się do polepszenia kondycji naszej Planety;

Projekt został zrealizowany w języku angielskim z wykorzystaniem metod edukacji pozaformalnej takich, jak: gry i zabawy integracyjne, zajęcia tematyczne, zajęcia kreatywne, spotkania z ekspertami, dyskusje, wymiana doświadczeń, spotkania online, ewaluacje, refleksje, wieczory narodowe itd.

W ramach międzynarodowego przedsięwzięcia, młodzież stworzyła fanpage Eco Influencers, który na bieżąco aktualizuje – https://www.facebook.com/ECOinfluencersErasmusPlusProject