slide 2
 
 
Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zatwierdził procedury realizacji „Programu wsparcia międzynarodowych imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych”.
Wnioski należy składać do 16 sierpnia 2016 r.

Wnioski o przyznanie środków finansowych w ramach Modułu I oraz Modułu II „Programu wsparcia międzynarodowych imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych” przyjmowane będą od 25 lipca 2016 r. do 16 sierpnia 2016 r. z okresem kwalifikowalności wydatków od 25 lipca 2016 do 31 grudnia 2016 r.

Wnioski należy składać w Biurze PFRON (bezpośrednio w Kancelarii PFRON lub drogą pocztową) ─ Al. Jana Pawła II nr 13, 00-828 Warszawa.

Szczegółowe informacje dotyczące programu jak również druk wniosku dostępne są w zakładce dotyczącej programu.

Za: NGO

Źródło: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych