Do 23 czerwca 2023 roku organizacje pozarządowe, w tym organizacje harcerskie oraz podmioty prowadzące statutową działalność w zakresie oświaty i wychowania, mogą składać wnioski do Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach Programu Wsparcia Nauki na poniższe moduły:

  • „Innowacyjna edukacja” od 20 000,00 zł do 250 000,00 zł;
  • „Edukacja patriotyczna” od 20 000,00 zł do 250 000,00 zł;
  • „Edukacja poprzez sport” od 20 000,00 zł do 250 000,00 zł,
  • „Międzypokoleniowe Centra Edukacyjne – wsparcie integracji międzypokoleniowej” od 20 000,00 zł do 250 000,00 zł

– przy czym dotacja nie może przekraczać 90% kosztów realizacji projektu.

  • Wnioskodawca może złożyć maksymalnie dwa wnioski w ramach programu. Wnioski te mogą być złożone w ramach jednego albo dwóch modułów.
  • Wymagany jest wkład własny finansowy na poziomie 10% i okres realizacji musi zakończyć się nie później niż do końca roku, w którym jest składany wniosek,
  • Za początek realizacji projektu w ramach programu przyjmuje się dzień zawarcia umowy dotacyjnej. Zakończenie realizacji projektu nastąpi nie później niż do końca roku, w którym została zawarta umowa dotacyjna.
  • Wnioskodawca wypełnia wniosek na formularzu udostępnionym w systemie teleinformatycznym programyedukacyjne.mein.gov.pl

Szczegółowy zakres poszczegółnych modułów dostępny jest na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/program-wsparcia-edukacjihttps://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/rusza-druga-edycja-programu-wsparcia-edukacji oraz w Komunikacie Ministra Edukacji i Nauki o ustanowieniu Programu Wsparcia Edukacji pod tym samym linkiem.